แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:2 ) { ผู้เลี้ยงแกะแท้ }

แนวคิด :

– พระเยซูตรัสกับพวกฟาริสี ว่า วิธีสังเกตว่าใครเป็นผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริง ก็คือ ดูว่าเขาเข้าสู่คอกแกะทางไหน

– ผู้ที่เข้าไปหาฝูงแกะของพระเจ้า ตามวิธีของพระเจ้า นั่นแหละคือ ผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริง

– ใน ฮบ. 13:20 กล่าวว่า “…​พระ​ผู้​เลี้ยง​แกะ​ยิ่ง​ใหญ่​ คือ​ พระ​เยซู​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​พวก​เรา​…”

– พระเยซู คือ ผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริงเพราะพระองค์ประพฤติตามพระทัยของพระบิดา แต่พวกฟาริสียึดถือคำสอนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษจนละเลยพระบัญญัติของพระเจ้า

– มก. 7:7 “พวก​เขา​นมัส​การ​เรา​โดย​เปล่า​ประ​โยชน์ เพราะ​เอา​กฎ​เกณฑ์​ของ​มนุษย์​มา​สอน​ว่า​เป็น​พระ​ดำรัส​สอน”

การประยุกต์ใช้ :

– ใน ยน. 10:7 พระ​เยซู​ตรัส​ว่า “เรา​เป็น​ประตู​ของ​แกะ​ทั้ง​หลาย” การรับใช้พระเจ้าที่แท้จริง ต้องผ่านทางพระเยซูเท่านั้น

– รับใช้ โดยพึ่งพระเยซู ไม่ได้พึ่งกำลังของตนเอง

– รับใช้ เพื่อนำคนมาติดตามพระเยซู ไม่ใช่ติดตามตนเอง

– รับใช้ เพื่อถวายเกียรติแด่พระเยซู ไม่สนใจเกียรติของตนเอง

– รับใช้ ตามค่านิยมของพระเยซู ไม่ใช่ค่านิยมของตนเองหรือองค์กร

– รับใช้บนคำสอนของพระเยซู ไม่ใช่กฏเกณฑ์ที่มนุษย์ตั้งขึ้น

– การรับใช้ที่แท้จริง คือ รับใช้โดยพึ่งพระเยซู เพื่อพระเยซู

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s