แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:20) { พระเยซูเป็นคนอย่างไร? }

แนวคิด :

– พวกยิวหลายคน กล่าวหาพระเยซูว่า มีผีสิง และ เป็นบ้า

– มีผีสิง คือ ถูกลูกน้องของมาร เข้าควบคุมชีวิต เป็นพวกมาร ไม่ได้มาจากพระเจ้า

– เป็นบ้า ไม่ได้หมายถึง ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ แต่หมายถึงทำสิ่งประหลาดที่คนทั่วไปเขาไม่ทำกัน

– ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงไม่เชื่อสิ่งที่พระเยซูพูด และยังบอกคนอื่นไม่ให้เชื่อด้วย

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูประกาศว่า พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า มาเพื่อช่วยโลก ทางเดียวที่มนุษย์จะรอดพ้นนรกได้ คือ เชื่อวางใจในพระองค์

– เราคิดว่าพระองค์เป็นคนเช่นใด?

>>> เป็นคนหลอกลวงพูดโกหกอุปโลกน์เรื่องขึ้นมาเอง

>>> เป็นคนบ้า พูดเพ้อเจ้อ ไม่มีมูลความจริง

>>> เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า จริงตามที่พระองค์ตรัสนั้น

– สำหรับข้าพเจ้า พระเยซู ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า จอมเจ้านายที่รักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอเชื่อในทุกถ้อยคำที่พระองค์ทรงตรัสนั้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s