แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:25) { สิ่งที่ทรงทำเป็นพยานยืนยัน }

แนวคิด :

– พระเยซูทรงตอบพวกยิว ที่เขาคิดว่าพระองค์ไม่ได้บอกพวกเขาว่า พระองค์เป็นใคร

– พระเยซูตอบว่า พระองค์บอกแล้ว ซึ่งพระเยซูบอกมาหลายครั้งแล้ว เช่น ยน. 5:19, 8:36, 8:56, 8:58, 9:36 แต่พวกเขาไม่ยอมเชื่อ

– พระเยซูอธิบายว่า การอัศจรรย์ที่พระเยซูทำโดยฤทธิ์อำนาจของพระบิดา ก็ยังยืนยันด้วยว่า พระองค์เป็นใคร

– สิ่งที่พระเยซูทำ เช่น รักษาคนป่วย , ขับผีออก, รักษาคนโรคเรื้อน, ทำให้คนตาบอดมองเห็น , ทำให้คนหูหนวกกลับได้ยิน , ทำให้คนใบ้พูดได้ ,  ทำให้คนง่อยเดินได้ และทำให้คนตายเป็นขึ้นมาจากความตาย

การประยุกต์ใช้ :

– สิ่งที่พระเยซูทรงกระทำในชีวิตของเรา ในอดีตที่ผ่านมาเป็นสิ่งยืนยันว่า พระองค์เป็นใครสำหรับชีวิตของเรา

– พวกยิวแม้ได้ยิน ได้เห็น สิ่งที่พระเยซูทรงกระทำแล้ว แต่พวกเขาก็ยังไม่ยอมรับพระองค์อยู่ดี ขออย่าให้เรามีจิตใจที่แข็งกระด้างเหมือนอย่างพวกยิวเหล่านั้น

– วันนี้ พระเยซูทรงเป็นใครในชีวิตของเรา?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s