แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:26) { เชื่อจริง? }

แนวคิด :
– พระเยซูบอกพวกยิว ที่ไม่ยอมเชื่อพระองค์ว่า เหตุที่พวกเขาไม่เชื่อเพราะพวกเขาไม่ใช่แกะของพระองค์
– วิธีดูว่า ใครเป็นแกะของพระองค์หรือไม่ ดูได้จาก เขาเชื่อสิ่งที่พระเยซูตรัสหรือไม่

การประยุกต์ใช้ :
– เราเป็นแกะของพระเยซู เราจะเชื่อ คำตรัสของพระเยซู
– คนที่เชื่อจริง จะสำแดงผลแห่งความเชื่อจริงออกมาเสมอ
– เมื่อเชื่อจริง ความคิด และค่านิยม จะถูกเปลี่ยนไปให้สอดคล้องกับความเชื่อนั้น
– เช่น คนที่เชื่อว่า อธิษฐานแล้วสถานการณ์จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีกว่าใช้วิธีใดๆ คนๆนั้นจะอธิษฐาน
– คนที่เชื่อว่า แสวงหาพระเจ้าก่อนแล้วสิ่งทั้งปวงจะตามมา เขาจะเลิกทุ่มเทหาสิ่งทั้งปวงแต่จะหันมาทุ่มเท หาพระเจ้า
– ยิ่งคิดยิ่งไตร่ตรอง ก็ทำให้พบความจริงว่า เรายังห่างไกลกับคำว่า “เชื่อจริง” อยู่อีกมากโขเลยทีเดียว
– แกะของพระเยซู ต้องพัฒนาในการเชื่อพระเยซู ให้มากขึ้น เข้มข้นขึ้นทุกๆวัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s