แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:27) { แกะของพระเยซู }

แนวคิด :

– พระเยซูบอกกับพวกยิวว่า ถ้าเป็นแกะของพระเยซูจะเชื่อและเชื่อฟังสิ่งที่พระเยซูตรัส แต่พวกเขาไม่เชื่อและไม่เชื่อฟัง

– ถ้าเป็นแกะของพระเยซู จะดำเนินตามสิ่งที่พระเยซูทรงดำเนินนั้น แต่พวกเขาไม่ตาม

– พระเยซูทรงรู้จักผู้ที่เป็นแกะของพระองค์ พระองค์ทรงรู้ว่าใครที่เชื่อพระองค์จริงๆ หรือ ใครเพียงแค่พูดว่าเขาเชื่อพระองค์ แต่ไม่ได้เชื่อพระองค์จริงๆ

การประยุกต์ใช้ :

– เราเป็นแกะของพระองค์ พระองค์ทรงรู้จักเรา พระองค์รู้ว่าเราทำได้แค่ไหน พระองค์รู้ความตั้งใจของเรา

– เราเป็นแกะของพระองค์ สิ่งที่ควรเกิดขึ้นในใจของเรา คือ ความปรารถนาอยากจะเชื่อพระองค์ อยากจะเชื่อฟังพระองค์ อยากดำเนินชีวิตในทางที่พระองค์ปรารถนาให้เราดำเนินไป

– หากความปรารถนาเช่นนี้ ไม่ได้เกิดขึ้น สิ่งที่ควรตั้งข้อสงสัยกับตนเองคือ เราเป็นแกะของพระองค์จริงๆหรือเปล่า

– แต่หากเรามีความปรารถนาเช่นนี้ และยังทำได้ไม่ดีนัก พระองค์ทรงรู้จักและเข้าใจเรา ขอเพียงเราถ่อมใจลง ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ พระองค์จะทรงช่วยเราให้ เชื่อ เชื่อฟัง และ ดำเนินตามทางของพระองค์ เป็นแน่ เพราะว่าเราเป็นแกะของพระองค์

– แกะของพระเยซู จะยินดี เต็มใจที่จะร่วมมือกับพระองค์ ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นอย่างที่พระองค์พอพระทัย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s