แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:28) { แกะของพระเยซูจะปลอดภัย }

แนวคิด :

– พระเยซูตรัสว่า สำหรับแกะของพระองค์นั้น จะได้รับชีวิตนิรันดร์ คือ “ไม่​ถูก​พิ​พาก​ษา แต่​ผ่าน​พ้น​ความ​ตาย​ไป​สู่​ชีวิต​แล้ว” (ยน. 5:24)

– แกะเหล่านั้นจะไม่พินาศ ไม่ถูกลงโทษในบึงไฟนรก

– ไม่มีพลังอำนาจใดๆ ไม่ว่าของมนุษย์หรือของวิญญาณชั่ว จะสามารถมาขโมยแกะนั้นไปจากพระเยซูได้

“เพราะ​ว่า​ท่าน​ตาย​แล้ว และ​ชีวิต​ของ​พวก​ท่าน​ซ่อน​ไว้​กับ​พระ​คริสต์​ใน​พระ​เจ้า” (คส. 3:3)

การประยุกต์ใช้ :

– ผู้ที่เป็นแกะของพระเยซูจะปลอดภัย พ้นการพิพากษา และ ไม่มีอำนาจใดๆมาพรากเขาไปจากพระเยซูได้ แม้แต่อำนาจความตาย

– ผู้ที่ไม่ฟังเสียงของพระเยซู ผู้ที่ไม่เชื่อคำของพระเยซู ก็ไม่ใช่แกะของพระเยซู ก็จะไม่ได้อยู่ในการปกป้องของพระเยซู

– เมื่อเราเชื่อคำตรัสของพระเยซู และตั้งใจอย่างจริงใจที่จะเชื่อฟัง ไม่ว่าเราทำได้ดีมากน้อยแค่ไหน เราก็เป็นแกะของพระองค์ ตราบที่เราตั้งใจจะเดินตามพระองค์ ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ พระองค์ก็พร้อมที่จะช่วยเราให้เดินไปตามทางนั้น

– เราเป็นแกะของพระองค์ ก็เพราะเราเชื่อ ตราบเท่าที่เราเชื่อ ไม่มีใครพรากเราไปจากพระองค์ได้ แต่ถ้าเราเลิกเชื่อ ก็คือเราเลือกที่จะไม่ต้องการเป็นแกะของพระองค์อีกต่อไป เมื่อเราไม่เชื่อเราจึงไม่ใช่แกะของพระองค์

– แกะของพระเยซูจะปลอดภัยอยู่ในอ้อมแขนของพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s