แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:29) { ปลอดภัย 2 เท่า }

แนวคิด :

– พระเยซูตรัสว่า แกะของพระองค์จะได้รับการปกป้องทั้งจากพระองค์และจากพระบิดา

– พระบิดาทรงเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่ง ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีทางที่มีผู้ใดหรือสิ่งใด สามารถช่วงชิงแกะนั้นไปจากพระบิดาได้ ไม่ว่าจะเป็น วิญญาณชั่วหรือมนุษย์คนใดๆ แกะนั้นจะปลอดภัยอย่างแน่นอน

การประยุกต์ใช้ :

– ผู้ที่วางใจในพระเยซู จะเป็นแกะของพระองค์ ผู้นั้นจะปลอดภัย

– ผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้า จะไม่ต้องกลัวสิ่งใดเลย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s