แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:3 ) { พระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงของฉัน }

แนวคิด :

– ในสมัยนั้น คนที่ร่ำรวยเขาจะจ้างคนบางคน มาเป็นคนเฝ้าประตูคอกแกะ ซึ่งจะเปิดประตูให้แก่ผู้เลี้ยงแกะ(จาก Albert Barnes’ Notes on the Bible) ไม่เปิดให้ขโมยหรือโจร อย่างแน่นอน

– โดยปกติแล้ว​แกะ​จะ​จำ​เสียง​ของ​ผู้​เลี้ยง​ได้ ​และ​ยอม​ตาม​เฉพาะ​ผู้​เลี้ยง​ของ​มัน​เท่านั้น (ข้อ 5)

– ผู้เลี้ยง​จะ​ตั้ง​ชื่อ​ให้​แกะ​ทุก​ตัว ​มักจะ​ตั้ง​ชื่อ​​ตาม​ ลักษณะ​หรือ​นิสัย​ของ​มัน ​หรือ​ตามใจ​ชอบ​ของ​ผู้​เลี้ยง การตั้งชื่อแสดงถึงความผูกพันและเอาใจใส่แกะแต่ละตัวเป็นพิเศษ เหมือนกับเราจะตั้งชื่อให้สุนัข ถึงแม้เราจะมีสุนัขถึง 20 ตัวก็ตาม แต่เรามักไม่ตั้งชื่อให้ปลาหางนกยูง 20 ตัว ในบ่อปลาของเรา

– ผู้เลี้ยงจะนำแกะออกไปจากคอก เพื่อพาไปหาแหล่งน้ำสะอาดและทุ่งหญ้าเขียวสด

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้เลี้ยงของเรา พระเจ้าจะเปิดประตูโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้พระเยซูเข้ามาสู่ชีวิตของเรา

– เมื่อพระเยซูตรัสกับเรา เราจะรู้ได้ เรารู้ได้ว่า สิ่งนี้มาจากพระเจ้า ใช่แล้วถ้อยคำนี้มาจากพระเจ้า เพราะถ้อยคำเหล่านั้นจะนำสันติสุข การปลอบโยน การเตือนสติ และการกลับใจ มาสู่ชีวิตของเรา เราสัมผัสได้

– พระเยซูทรงรู้จักเราแต่ละคนเป็นอย่างดี พระองค์เรียกชื่อของเรา พระองค์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรา และปรารถนาที่จะสัมพันธ์สนิทสนมกับเรามากขึ้นทุกวัน

– พระเยซูจะนำเราไปยังที่แห่งพระพร เมื่อเราเดินตามพระองค์ ตามการนำ ตามการสอนของพระองค์ เราจะปลอดภัยและจะพบกับพระพรยิ่งใหญ่

– พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้เลี่ยงที่แสนดีของเรา ขอให้เราเดินติดตามพระองค์ไปอย่างใกล้ชิดทุกวันคืนเถิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s