แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:30) { พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า }

แนวคิด :

– ข้อนี้สั้นๆ แต่มีความหมายลึกซึ้งมาก ในภาษาอังกฤษ(และภาษากรีก) ใช้ประโยคสั้นๆว่า I and the Father are one.

– เป็นอันหนึ่งอันดียวกันในที่นี้ ไม่ได้หมายถึง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แต่หมายถึง เป็นหนึ่งเดียวกัน

– “ เรา​กับ​พระ​บิดา​เป็น​หนึ่ง​เดียวกัน”

– นี่เป็นคำประกาศว่า “พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า”

– ข้อก่อนหน้านี้ พระเยซูตรัสว่า “…พระบิดาเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่ง…” (ข้อ29) เหนือกว่าเหล่าทูตสวรรค์และทุกสรรพสิ่ง ไม่มีผู้ใดยิ่งใหญ่กว่าพระองค์อีกแล้ว พระบิดาทรงเป็นพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด

– ในข้อนี้ พระเยซูตรัสต่อว่า พระองค์และพระบิดา เป็นหนึ่งเดียวกัน นั่นก็คือ การประกาศว่า พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด นั่นเอง

การประยุกต์ใช้ :

– มาถึงข้อนี้ พระเยซูประกาศตัวแล้วว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุด

– พวกยิวไม่เชื่อ หาว่าพระเยซูเป็นจอมหลอกลวง เป็นผู้โกหก พวกเขาจึงไม่มีส่วนใดๆสำหรับการเสด็จมาของพระเยซู เพื่อช่วยพวกเขาให้รอด

– วันนี้ เราเชื่อไหมว่า พระเยซู ชายผู้ที่เกิดในประเทศอิสราเอลเมื่อ 2,000 ปีก่อน พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุด?

– วันนี้ เราเชื่อไหมว่า ที่พระเยซูผู้นี้ประกาศไว้ เมื่อ 2,000 ปีก่อน ว่าใครต้อนรับพระองค์ วางใจในพระองค์ จะไม่พินาศ แต่จะได้รับชีวิตนิรันดร์?

– วันนี้ เราจะตอบสนองต่อคำประกาศของพระเยซูนี้อย่างไร?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s