แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:4 ) { แกะของพระเยซู }

แนวคิด :

– ผู้เลี้ยงแกะจะนำแกะออกไปทั้งหมด พระเยซูจะทรงนำทุกคน ไม่ว่าเราอ่อนแอ หรือเข้มแข็ง ไม่ว่าเราจะทำตัวดีหรือไม่เอาไหน

– ผู้​เลี้ยง​แกะ​จะ​เดิน​นำหน้า​ แล้ว​ฝูง​แกะจะ​เดิน​ตามหลัง ​ต่างจาก ​วัว​ควาย​ที่​มี​ผู้​เลี้ยง​ต้อน​จาก​ข้าง​หลัง พระเยซูวางแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้แก่เราแล้ว ให้เราเดินตามพระองค์ไป

– แกะจะรู้จักเสียงของผู้เลี้ยง แกะของพระเยซูจะจำเสียงของพระเยซูได้ เขาจะแยกแยะได้ว่า การสอนการเตือน แบบไหนเป็นมาจากพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :

ความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูกับเราทั้งหลาย

– พระเยซูสนใจเราทุกคน แต่ละคนเป็นพิเศษ ว่าเราจะเป็นเช่นไร

– พระเยซูได้วางแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้แก่เราแล้ว ในพระคำของพระองค์ เราผู้เป็นแกะของพระองค์ควรเต็มใจเดินตามพระคำของพระองค์ ไม่ต้องให้พระองค์ต้อนเราจากข้างหลัง

– เราสามารถรับรู้และแยกแยะ สิ่งที่มาจากพระเยซูได้ โดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตภายในเรา ดังใน ยรม. 31:33 … พระ​ยาห์​เวห์​ตรัส​ดัง​นี้​แหละ “เรา​จะ​บรรจุ​ธรรม​บัญ​ญัติ​ไว้​ใน​เขา​ทั้ง​หลาย และ​เรา​จะ​จา​รึก​มัน​ไว้​บน​ดวง​ใจ​ของ​เขา และ​เรา​จะ​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​เขา และ​เขา​จะ​เป็น​ประ​ชา​กร​ของ​เรา”

– เราผู้เป็นแกะของพระเยซู ควรทำตัวเหมือนแกะ ไม่เหมือนวัวควาย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s