แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:5 ) { ดูคล้ายๆผู้เลี้ยง แต่ไม่ใช่ }

แนวคิด :

– ผู้อื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เลี้ยงแกะ แกะจะไม่ตาม แต่แกะจะหนีจากเขาไปหมด

– ผู้อื่นอาจจะเป็นขโมย หรือโจร(ข้อ1) หรือเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้เลี้ยงแกะ

– ผู้ที่ไม่ได้เข้าหาแกะทางประตู คือผู้อื่นทั้งสิ้น 

– พระเยซู“เป็น​ประตู​ของ​แกะ​ทั้ง​หลาย” ​(ยน. 10:7)

– ใครก็ตามเข้าหาแกะ ไม่ใช่โดยทางพระเยซู ไม่ได้รู้จักพระเยซู ไม่ได้สอนคำสอนของพระเยซู  ไม่ได้นำแกะมาหาพระเยซู ไม่ได้เป็นผู้ที่พระเยซูส่งมา คนเหล่านั้นแม้จะมีแกะตามอยู่สักพักหนึ่งแต่ในที่สุดแกะจะหนีไปจากเขาจนหมด

– เพราะว่าแกะไม่คุ้นเคยเสียงของเขา พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้อยู่ในผู้เชื่อจะทำให้ผู้เชื่อ ที่เปิดใจฟังพระองค์ สามารถรับรู้และสังเกตได้ว่า คำสอนใดมาจากพระเจ้า และคำสอนใดไม่ได้มาจากพระเจ้า

การประยุกต์ใช้ :

– คนที่ ทำเหมือนรับใช้พระเจ้า ทำเหมือนดูแลแกะของพระเจ้า แต่ไม่ใช่ผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริง

– เขาจะแสวงหาชื่อเสียง และการยอมรับให้แก่ตนเอง

– เขาจะห่วงชื่อเสียงของตนเอง มากกว่า ห่วงลูกแกะของพระเจ้า

– เขาสอนเรื่องพระเยซู ก็เพียงเพื่อใช้พระเยซูเป็นเครื่องมือ นำชื่อเสียงและการยอมรับมาสู่ตัวเขาเอง

– คนเหล่านั้น ในที่สุด ธาตุแท้ของเขาจะถูกเปิดเผย วันนี้ที่ยังไม่ถูกเปิดเผยก็เพราะพระเจ้าทรงเมตตาเขา ยังให้โอกาสเขา เพื่อกลับใจใหม่ แต่ถ้าไม่กลับใจ ในที่สุดบรรดาแกะทั้งหลายจะสังเกตได้ และจะหนีจากเขาไปจนหมด

– ขอเราอย่าเพิ่งไปนึกถึงคนอื่น แต่สำรวจดูตัวเราเองว่า วันนี้เรารักดูแลเอาใจใส่ลูกแกะของพระเยซูที่พระองค์มอบไว้ในความดูแลของเรา ด้วยความรัก ความจริงใจมากเพียงใด หากมีสิ่งใดซึ่งพระวิญญาณเตือนเราในวันนี้ นี่เป็นเวลาแห่งการกลับใจ ก่อนจะสายเกินไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s