แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:6 ) { ไม่คิด จึงไม่เข้าใจ }

แนวคิด :

– พระเยซูตรัสคำอุปมาเกี่ยวกับผู้เลี้ยงที่ดี กับพวกฟาริสี (ต่อเนื่องจาก ยน. 9:40) แต่พวกเขาไม่เข้าใจเลย เพราะจิตใจของพวกเขาแข็งกระด้าง

– พวกเขาไม่คิดว่าพวกเขาเป็นโจรหรือเป็นขโมย

– พวกเขาไม่คิดว่า ควรจะเป็นผู้เลี้ยงแกะอันต่ำต้อย อาชีพเลี้ยงแกะถือว่าต่ำต้อยในสังคม แต่พวกเขาเป็นถึงอาจารย์สอนพระคัมภีร์เชียวนะ จะลดตัวไปเปรียบเป็นคนเลี้ยงแกะได้อย่างไร

– พวกเขาไม่คิดว่าคนที่ติดตามฟังเขาจะหนีจากเขาไป

– หากเพียงแต่เขาคิดอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น เขาคงพอที่จะเข้าใจคำอุปมาของพระเยซูได้

การประยุกต์ใช้ :

– จิตใจที่แข็งกระด้าง จะทำให้เราไม่สามารถเข้าใจ ถ้อยคำที่พระเจ้าตรัสกับเราได้ ไม่ว่าเราจะอ่าน หรือฟังมากสักเพียงใดก็ตาม

– ระวังเชื้อของพวกฟาริสี ที่คิดว่า

>> “ฉันไม่ผิด เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉัน” แต่จงถ่อมใจลงสำรวจตนเองด้วยพระคำนั้นๆ

>> “เรื่องนี้ ไม่ใช่สำหรับคนอย่างฉันหรอก” แต่จงถ่อมตนลง รับฟังพระคำของพระเจ้า ด้วยท่าทีว่า พระองค์กำลังสอนเราผ่านพระคำตอนนี้

>> “ทุกอย่างยังเรียบร้อยดีนี่นา” แต่จงเปิดตาเปิดใจ พิจารณาดูชีวิตของเราวันนี้ว่ามีอะไรที่กำลังเกิดขึ้นจากการเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าบ้างหรือไม่

– อย่ายอมให้จิตใจที่แข็งกระด้าง ขวางกั้นเราจากการเข้าใจในพระคำของพระเจ้าที่กำลังตรัสกับเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s