แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:7) { ประตูแห่งแกะทั้งหลาย }

แนวคิด :

– พระเยซูทรงเป็นประตูคอกแกะ ซึ่งแกะใดที่ผ่านเข้าออกทางพระเยซู จะเป็นแกะของพระองค์ และ ผู้เลี้ยงคนใดที่เข้าหาแกะโดยทางพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงแกะตัวจริง

– คนที่ไปคริสตจักร แต่ไม่ได้มาหาพระเยซู เขาทำตัวไม่เหมือนเป็นแกะของพระเยซู

– คนที่ดูแลผู้เชื่อคนอื่น โดยไม่พยายามนำพวกเขาให้มาถึงพระเยซู เขาทำตัวไม่เหมือนผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริง

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้แรงบันดาลใจ ในการมาคริสตจักรของเรา หรือ การมาเป็นคริสเตียนของเรา คืออะไร?

– ถ้าไม่ใช่ เพื่อมาหาพระเยซู เพื่อรู้จักพระเยซูมากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้ปรนนิบัติรับใช้พระเยซู….เรากำลังหลงทาง ออกไปจากคอกของพระเยซู จงกลับหา หันกลับมาสู่พระเยซู

– วันนี้เราทำให้คนที่รับคำสอน หรือรับการดูแลจากเรา ชื่นชมใครมากกว่ากัน?

– ถ้าพวกเขาชื่นชมเรามากกว่าชื่นชมพระเยซู  ถ้าพวกเขาอยากคุยกับเรามากกว่าอยากคุยกับพระเยซู….เรากำลังนำเขาไปผิดทางแล้ว จงนำพวกเขากลับมาที่ประตูแห่งแกะทั้งหลาย คือ พระเยซู

– พระเยซู ผู้เป็นประตูแห่งแกะทั้งหลาย โดยพระเยซู เราจะสามารถรับรู้ได้ว่า แกะตัวใดเป็นแกะของพระองค์ และผู้เลี้ยงคนใดมาจากพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s