แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:8) { แกะหนีหมด }

แนวคิด :

– ​พระเยซูบอกว่า ผู้ที่มาก่อนพระองค์ เป็นขโมยและโจร มาเพื่อดึงลูกแกะของพระเจ้า ออกไปจากคอก แต่พวกเขาทำไม่สำเร็จ

– ผู้ที่มาก่อนพระเยซู ในที่นี้ หมายถึง พวก​ผู้​เผย​พระ​วจนะ พวก​ปุโรหิต ​พวกกษัตริย์ ​พวกฟาริสี ​พวกสะ​ดู​สี ​และ​พวก​ผู้นำ​ศาสนา ​ที่​ชอบ​ทำเพื่อประโยชน์ของ​ตนเอง ​และชักจูงประชาชนให้ออกห่างจากพระเจ้า

– พวกเขาจะทำไม่สำเร็จ แม้ตอนแรกดูเหมือนแกะจะตามไป แต่ในที่สุด แกะจะไม่ฟังเขา และหนีหายจากพวกเขาไป

การประยุกต์ใช้ :

– ผู้เลี้ยงที่ไม่ได้มาจากพระเจ้า ทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง เขาจะทำได้ไม่นาน เขาจะไปไม่รอด เขาจะทำการไม่สำเร็จ

– การเลี้งดูลูกแกะของพระเจ้า ถ้าไม่ทำตามวิธีของพระเจ้า ตอนแรกอาจดูเหมือนได้ผล แต่ในที่สุดแล้วจะไม่สำเร็จ

– การเลี้ยงดูลูกแกะของพระเจ้า ต้องทำด้วยวิธีของพระเจ้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s