แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.10:9) { พระเยซูเป็นประตู }

แนวคิด :

– ​พระเยซูเป็นประตูแห่งแกะทั้งหลาย แกะที่เข้ามาในคอกทางพระเยซู จะพบทางเข้า เขาจะรอดปลอดภัยในคอกของพระเจ้า

– แกะที่เข้าออก ทางประตูพระเยซูนี้ จะพบอาหารสำหรับชีวิตฝ่ายวิญญาณอยู่เสมอ

– ใครมาเชื่อในพระเยซู ก็จะสามารถเข้ามาเป็นประชากรของพระเจ้าได้

– และประชากรของพระเจ้า คนใดที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอยู่เสมอ เขาก็จะพบอาหารสำหรับจิตวิญญาณของเขา ไม่ขาดเลย

การประยุกต์ใช้ :

– ทางเดียวที่เราจะรอดได้ ไม่ใช่ด้วยการทำตัวเป็นคนดี หรือการับใช้ หรือการกระทำใดๆ แต่คือการให้พระเยซู เป็นความหวังเดียวของเราสำหรับความรอดของเรา ด้วยการเชื่อวางใจในพระองค์

– บางคนรอดแล้ว เข้าคอกแล้ว ไม่ยอมเข้าออกทางประตู ไม่ยอมมีความสัมพันธ์กับพระเยซู จิตวิญญาณของเขาจึงไม่เติบโต และอาจตายในที่สุด

– ไม่ว่าเราจะทำอะไร จงให้พระเยซูมีส่วนในการตัดสินใจในทุกสิ่งที่เราทำอยู่เสมอ แล้วชีวิตจิตวิญญาณของเราจะพบการเจริญเติบโต ไม่มีหยุดยั้ง

– หากวันนี้ เราหาทางออกของชีวิตไม่เจอ จงรีบมาหาพระเยซู พระเยซูเป็นประตูทางออกสำหรับปัญหาของเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s