แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.9:1) { พระองค์ทรงเห็น }

แนวคิด :
– หลังจากพระเยซูเสด็จหลบเลี่ยงจากการถูกหินขว้างโดยพวกยิวในบริเวณพระวิหาร(8:59) ขณะที่พระองค์กำลังมีธุระสำคัญคือ หลบเลี่ยงพวกยิว พระองค์ทรงเห็นชายขอทานคนหนึ่งนั่งอยู่(ข้อ 8) เขาตาบอดตั้งแต่กำเนิด

– ซึ่งหมายความว่า เขาคงไม่เคยเรียนหนังสือมาก่อนเลย ไม่แคยห็นหน้าคนมาก่อนเลย และเขาไม่เคยเห็นอะไรมาก่อนเลยในชีวิต นอกจากความมืดที่แสนอ้างว้าง

– เขาคงทำอาชีพอื่นไม่ได้นอกจากเป็นขอทาน

– ยิ่งไปกว่านั้น ดูเหมือนพ่อแม่ของเขา ก็ไม่ค่อยจะสนใจใยดีเขานัก (ข้อ 20-22)

– ช่างเป็นชีวิตที่แสนน่าสงสารและสิ้นหวัง แสนมืดมิด

– ท่ามกลางความมืดมิดมองไม่เห็นอะไรนั้น ยน.9:1 กล่าวว่า “พระเยซูทรงเห็นเขา”

– ยามที่เขาไม่เห็นใคร ยามที่ไม่เห็นความหวังใดๆ แต่พระเยซูทรงเห็นเขา

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ แม้เราไม่เหลือใคร ไม่เห็นใครที่จะช่วยเราได้ ไม่เห็นทางออก มองไปทางไหนก็ดูเหมือนจะมืดมิดไปหมด แต่ “พระเยซูทรงเห็นคุณ”

– เมื่อพระเยซูเห็นเราแล้ว พระองค์จะไม่อยู่เฉยแน่นอน พระองค์จะเสด็จมาช่วยเรา

– งานนี้ไม่เกี่ยวกับว่าคนตาบอดเห็นพระเยซูชัดแค่ไหน แต่ขึ้นกับว่าพระเยซูทรงเห็นเขาชัดเจนแค่ไหน ซึ่งพระองค์ทรงเห็นและรู้จักเขาดีที่สุด

– วันนี้ ไม่เกี่ยวกับว่าเราเข้มแข็งหรืออ่อนแอแค่ไหน หรือเราใช้การไม่ได้ ไม่ได้เรื่อง ผิดพลาด ไม่เอาไหน มากขนาดไหน แต่เกี่ยวกับว่า พระเยซูทรงเห็นเราหรือไม่

– พระเยซูทรงเห็นฉันไหมว่าฉันสิ้นหวังสักเพียงใด?

– “พระองค์ทรงเห็น” และพระองค์จะไม่อยู่เฉย จะรีบมาช่วยเราอย่างแน่นอน อย่ากลัวเลย

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s