แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.9:11) { เป็นพยานเพื่อพระองค์ }

แนวคิด :
– ชายคนที่เคยตาบอดแต่กำเนิด ตอบคนที่ถามเขาว่า มีชายคนหนึ่งชื่อเยซู เอาโคลนมาทาตาเขาแล้วใช้เขาไปล้าง เขาเชื่อฟัง แล้วก็หายเป็นปกติ

– ชายคนนี้ ไม่เคยเห็นพระเยซู ได้ยินแต่เสียง แต่ก็เชื่อฟัง จึงได้พบการอัศจรรย์

– ชายคนนี้ ไม่ได้บอกว่า พระเยซู​บ้วน​น้ำลาย​ลง​ที่ดิน แล้ว​​เอา​น้ำลาย​นั้น​ทำ​เป็น​โคลน​ทา​ที่​ตา​ (ข้อ6) เพราะเขาไม่ได้เห็น เขาพูดแค่ที่เขาเห็นจริงๆ

– ชายคนนี้เป็นพยานในสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำ อย่างเรียบง่าย เขาบอกเท่าที่เขาเห็น เขาพูดเท่าที่เขาได้ลงมือทำจริงๆ เขาได้บอกถึงผลของสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำแก่เขา คือ มองเห็นได้

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้แม้เราไม่ได้เห็นพระเจ้าด้วยตา แต่เราได้ยินคำสอนของพระองค์ผ่านทางพระวจนะของพระองค์ หากเราเชื่อฟัง กระทำตามพระวจนะนั้น เราเองก็จะได้พบการอัศจรรย์เหมือนอย่างที่ชายคนนี้ได้มีประสบการณ์

– การเป็นพยานเพื่อพระเจ้า เป็นสิ่งที่เราควรทำอย่างเรียบง่าย ไม่ต้องสลับซับซ้อนอะไร ก็แค่บอกคนอื่นเท่าที่เห็นได้พบ ได้เจอ ได้มีประสบการณ์ บอกคนทั้งหลายว่า พระเยซูทรงกระทำอะไรแก่ชีวิตของเราแล้วบ้าง

– ในวันที่เขาตรึงพระเยซูนั้น น่าเศร้าที่ไม่มีใครสักคนเดียวที่กล้ายืนขึ้น เป็นพยานฝ่ายพระองค์

– ในวันนี้ เป็นโอกาสของเรา เราจะยืนขึ้นเป็นพยานฝ่ายพระองค์หรือไม่ ว่า พระองค์ได้ทรงกระทำอะไรในชีวิตของเราแล้วบ้าง

– ชายคนนี้ รู้น้อยมากเกี่ยวกับพระเยซู ถึงกระนั้นเขาก็ยังเป็นพยานในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเขา แล้วเราละ วันนี้เรารู้เกี่ยวกับพระเยซูมากกว่าชายคนนี้มากนัก เราจะทำอะไรบ้าง เพื่อ เป็นพยานเพื่อพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s