แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.9:12) { บอกเท่าที่รู้ }

แนวคิด :
– หลังพวกยิวได้ยินเรื่องที่ชายที่หายจากตาบอดเล่า พวกเขาก็ถามหาว่าพระเยซูอยู่ที่ไหน ไม่ใช่คำถามที่ปรารถนาดีหรือศรัทธาพระองค์ แต่เขาถามเพื่อที่จะจับตัวพระเยซูไปยังสภาแซนฮีดริน เนื่องจากพระเยซูทำการรักษาชายตาบอดแต่กำเนิดนี้ในวันสะบาโต

– ชายที่หายจากตาบอด ก็ตอบตามจริงว่า เขาไม่ทราบ แสดงว่าพระเยซูจงใจไม่ปรากฏตัวหลังจากรักษาชายตาบอดคนนี้ ไม่ใช่เพราะพระองค์กลัวตาย หรือกลัวถูกจับ เพราะอีกไม่นานเมื่อถึงเวลาพระองค์เองเต็มใจให้เขาจับ และเต็มใจเดินไปสู่ความตายที่ไม้กางเขนเพื่อเรา

– ดูเหมือนสำหรับพระเยซู การมีชื่อเสียง คำยกย่อง เสียงตบมือ จากมนุษย์ช่างไร้ค่า พระองค์ทำเพื่อประสงค์เดียวคือ ทำตามแผนการแห่งน้ำพระทัยของพระบิดา

การประยุกต์ใช้ :
– บทเรียนจากชีวิตของพระเยซู คือ เมื่อเราจะทำสิ่งใด มนุษย์จะรู้สึกอย่างไรต่อเราไม่สำคัญเลย สิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดคือ การกระทำนั้นเป็นที่พอพระทัยพระบิดาหรือไม่

– บทเรียนจากชายที่หายจากตาบอด คือ การเป็นพยานเรื่องของพระเยซู เป็นพยานเพียงเท่าที่เรารู้ นั่นก็เพียงพอแล้ว ที่จะให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จผ่านทางชีวิตของเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s