แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.9:18 ) { หาเรื่องไม่เชื่อ }

แนวคิด :
– หลังจากพวกฟาริสีความเห็นแตกออกเป็นกลุ่มๆ พวกยิวเริ่มสงสัยว่า ชายคนนี้ตาบอดแต่กำเนิดจริงหรือเปล่า หรือว่าเขาไปร่วมมือกับพระเยซูแกล้งตาบอดแล้วบอกว่าพระเยซูรักษาให้หาย

– ทั้งที่มีคนจำชายคนนี้ได้ ทั้งที่ชายคนนี้เป็นพยานบอกพวกเขา แต่พวกเขาก็พยายามหาทางที่จะไม่เชื่ออยู่ดี เพราะการยอมเชื่อว่าพระเยซูทรงรักษาเขาให้หายนั้น ขัดแย้งกับมุมมองของพวกเขา  ต่อพระเจ้าและต่อวันสะบาโต

การประยุกต์ใช้ :
– หลายครั้งเราเป็นเหมือนพวกยิวเหล่านี้ คือ พยายามหาทางที่จะไม่เชื่อ ทั้งที่ได้ประสบกับตัวเองมาแล้ว ครั้งแล้วครั้งเล่า

– พระเจ้าเคยช่วยเรามาแล้วในอดีตที่ผ่านมา ครั้งแล้วครั้งเล่า แต่พอมาถึงเหตุการณ์ในปัจจุบัน เรากลับพยายามหาเหตุผลสารพัด เพื่อที่จะไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเราได้อีกในสถานการณ์ในวันนี้

– ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ที่พยายามทำให้เราเชื่อว่าพระเจ้าจะไม่ทรงช่วยเราในสถานการณ์ในวันนี้  “จงกลับใจเสียใหม่  อย่าพยายามหาเหตุผลที่จะไม่เชื่อ” โยนเหตุผลเหล่านั้นทิ้ งไป แล้วหันมายึดมั่นในพระสัญญาแห่งความรักมั่นคงของพระองค์ ด้วยความเชื่อโดยปราศจากความสงสัยใดๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s