แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.9:24 ) { โกหกเพื่อถวายเกียรติ }

แนวคิด :
– เมื่อสอบถามพ่อแม่ของชายที่พระเยซูรักษาตาของเขาให้หายบอดแล้ว แต่พวกฟาริสีก็ยังหาช่องที่จะเอาผิดพระเยซูไม่ได้ เพราะพ่อแม่ของเขาไม่ยอมพูดอะไรเกี่ยวกับพระเยซูเลย

– พวกฟาริสีจึงเรียกชายที่หายตาบอดนั้นมาอีกเป็นครั้งที่2

– แล้วบอกว่า “จง​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระ​เจ้า” หมายถึง “จงพูดตามจริงออกมา” (เหมือนใน ยวช.7:19) โดยพูดว่า พระเยซูเป็นคนบาป

– พวกเขาบอกให้ชายคนนั้นพูดความจริงออกมา ด้วยการพูดโกหกตามที่พวกเขาบอกนั้น

– พวกเขาคิดว่า ถ้าชายคนนั้นพูดเช่นนั้น จะเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า คือพูดโกหกเกี่ยวกับพระเยซู

– พวกเขากำหนดบทลงโทษสำหรับคนพูดความจริงเกี่ยวกับพระเยซู(ข้อ 22) และบอกให้ชายคนนี้พูดโกหกเกี่ยวกับพระเยซู แล้วเรียกสิ่งนี้ว่าการถวายเกียรติแด่พระเจ้า

การประยุกต์ใช้ :
– บางคนตั้งกฏกติกาขึ้นมาเอง จากมุมมองของตนเอง แล้วบอกว่า การทำเช่นนั้นถวายเกียรติแด่พระเจ้า

– วิธีแยกแยะว่า กฏกติกาใด เป็นมาจากพระเจ้าหรือไม่ สังเกตได้จาก สิ่งนั้นต้องสอดคล้องกับภาพรวมของพระคัมภีร์ทั้งเล่ม ไม่ใช่แค่ตอนใดตอนหนึ่ง

– พวกฟาริสีสนใจแต่ว่า พระเยซูทำผิดกฏเรื่องวันสะบาโต โดยไม่ยอมดูภาพรวมของพระคัมภีร์ทั้งหมดว่า ถ้าพระเยซูเป็นพระคริสต์จริงๆ พระองค์จะเป็นเจ้านายเหนือวันสะบาโต

– แล้วเขาก็ตั้งกฏเกณฑ์ขึ้นมา ให้คนพูดโกหกเรื่องพระเยซู เพื่อจะได้จับพระเยซูผู้ทำผิดกฏวันสะบาโตนั้น

– เราไม่สามารถรับใช้พระเจ้าด้วยวิธีของมารได้ การกระทำใดๆที่ใช้วิธีของมารนั่นไม่ใช่การรับใช้พระเจ้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s