แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.9:25 ) { บอกเท่าที่รู้ก็เกินพอแล้ว }

แนวคิด :
– เมื่อพวกฟาริสีพยายามให้ชายคนที่ตาหายบอดกล่าวร้ายต่อพระเยซู ชายคนนั้นตอบอย่างชาญฉลาดว่า ไม่ได้จากศาสนศาสตร์แต่จากประสบการณ์จริงของเขา คือ พระเยซูรักษาตาของเขาให้มองเห็นแล้ว

– ตามศาสนศาสตร์ของพวกยิว พระเยซูผู้เอาโคลนทาตาคนอื่นในวันสะบาโตเป็นคนบาป เพราะละเมิดกฏของวันสะบาโตที่พวกเขาตั้งขึ้นมา

– ชายคนนี้ไม่ได้ตอบตามศาสนศาสตร์ว่า พระเยซูเป็นคนบาปใช่หรือไม่เมื่อพระองค์ทำเช่นนั้น เพราะชายคนนั้นไร้การศึกษา และอ่อนประสบการณ์ในเรื่องศาสนศาสตร์ของพวกยิว

– แต่เขาแค่ตอบตามประสบการณ์ที่เขาประสบจริงกับพระเยซู ซึ่งเพียงเท่านั้นก็มากพอ จนไม่อาจมีใครเถียงได้

การประยุกต์ใช้ :
– การเป็นพยานเพื่อพระเจ้า เราอาจจะไม่มีความรู้มากมาย หรือ อาจยังไม่เข้าใจทั้งหมดได้

– แต่นั่นก็ไม่อาจใช้เป็นข้ออ้าง ที่จะทำให้เราไม่เป็นพยานเพื่อพระองค์

– เรายังไม่ต้องรู้มากมายก่อนก็ได้ แต่เราสามารถเป็นพยานเรื่องของพระเยซูได้จากประสบการณ์จริงที่เรามีกับพระเยซู

– เมื่อมองย้อนกลับไปในชีวิตของเราที่ผ่านมาจนกระทั่งวันนี้ พระเยซูทรงกระทำอะไรในชีวิตของเราบ้าง?

– อย่าเก็บไว้ จงบอกเรื่องราวของพระองค์ออกไป

– เราอาจไม่รู้ทั้งหมด แต่จากประสบการณ์ที่เรามีกับพระองค์ นั่นก็เพียงพอที่เราจะถวายพระเกียรติแด่พระองค์แล้ว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s