แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.9:26 ) { รู้ไป ก็ไร้ประโยชน์ }

แนวคิด :
– หลังจากที่ชายที่หายตาบอดตอบคำถามของพวกฟาริสีตามความจริง ซึ่งไม่ตรงกับใจของพวกฟาริสี พวกเขาจึงพยายามถามชายคนนั้นอีก เพื่อหวังว่าชายคนนั้นจะเปลี่ยนจุดยืนยอมพูดอะไรบางอย่างที่พวกเขาจะเอาผิดพระเยซูได้

– พวกฟาริสีถามว่า พระเยซูทำอะไรทำอย่างไร ตาของเขาจึงหายบอด

– ซึ่งแสดงว่า พวกฟาริสียอมรับอย่างชัดเจนว่า พระเยซูทำให้ชายคนนี้หายจากตาบอด

– แทนที่พวกเขาจะหันมาเชื่อวางใจในพระเยซู พวกเขากลับยังคงเดินในทางของเขาต่อไป หาทางที่จะจับผิดพระเยซูให้ได้

การประยุกต์ใช้ :
– ไม่สำคัญว่า เราได้ยินอะไร เราเห็นอะไร เรารู้อะไร แต่สำคัญว่าเราจะตอบสนองต่อสิ่งนั้นอย่างไร

– พวกฟาริสี รู้แล้วว่าพระเยซูทรงรักษาชายคนนี้ให้หายตาบอด แต่พวกเขาก็เลือกที่จะเดินในเส้นทางเดิมของพวกเขาต่อไป ดังนั้นสิ่งที่พวกเขารู้จึงไม่มีผลต่อชีวิตของพวกเขา

– เมื่อใดก็ตามที่ เราได้ยิน ได้รับรู้พระคำของพระเจ้า หากเราไม่ยอมกลับใจหรือรับการเปลี่ยนจิตใจ แต่ยังคงเลือกเดินในเส้นทางเดิมต่อไป พระคำของพระเจ้าที่ได้ยิน ได้รับรู้ในครั้งนั้น ก็จะไม่มีผลอะไรต่อชีวิตของเราเลย

– อย่าเป็นเพียงแต่ผู้รู้พระคำของพระเจ้าเท่านั้น แต่จงเป็นผู้ให้พระคำของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s