แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.9:28 ) { กำแพงขวางความจริง }

แนวคิด :
– คำถามชวนคิดของชายที่หายจากตาบอด ในข้อ 27 ไม่ได้ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรต่อพวกฟาริสีเลย แต่กลับทำให้พวกเขาหันมาเยาะเย้ยเขาแทน

– เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะจิตใจที่แข็งกระด้างของพวกเขา อันเกิดจากความภาคภูมิใจว่า เป็นศิษย์ของโมเสส ซึ่งหมายถึงเป็นฟาริสีแท้ เพราะพวกสะดูสีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เรียกตนเองว่า ศิษย์ของโมเสส (ข้อมูลจาก Adam Clarke’s commentary)

– พวกเขาภูมิใจว่า เป็นศิษย์โมเสส แต่ช่างไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งสำคัญที่โมเสสสอนเลย โมเสสเขียนเล็งถึงพระเยซู (“ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เชื่อ​โม​เสส ท่าน​ก็​น่า​จะ​เชื่อ​เรา เพราะ​โม​เสส​เขียน​ถึง​เรา” ยน. 5:46)

– ในคราวนี้ความภาคภูมิใจในสิ่งที่พวกเขามี สิ่งที่พวกเขาเป็น กลับเป็นกำแพงใหญ่ขวางกั้นไม่ให้พวกเขาได้เห็นความจริงของพระเจ้า ที่สำแดงออกมาให้พวกเขาได้เห็น

การประยุกต์ใช้ :
– จิตใจที่แข็งกระด้าง จะขวางกั้นเราไม่ให้เห็นความจริงของพระเจ้า

– สิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดจิตใจที่แข็งกระด้างเช่นนั้น คือ ความเย่อหยิ่งอันเกิดจากความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเราเป็น หรือสิ่งที่ตัวเรามี

– เราควรถ่อมใจลงอยู่เสมอ อย่ายอมให้สิ่งที่เราเป็น หรือสิ่งที่เรามี ยกใจเราให้ผยองขึ้น จนไม่อาจเห็นความจริงแห่งพระคำของพระเจ้า หรือไม่ได้ยินคำเตือนจากพระคำของพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s