แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.9:30 ) { ประหลาดจริงที่ท่านไม่รู้ }

แนวคิด :
– เมื่อพวกฟาริสี กล่าวว่า พวกเขาไม่รู้ว่าพระเยซูมาจากไหน หรือ ก็คือกล่าวว่า ไม่รู้ว่าพระเยซูมาจากพระเจ้าจริงๆหรือเปล่า

– ชายที่พระเยซูรักษาให้หายตาบอด จึงกล่าวเตือนสติพวกเขาว่า มันช่างน่าประหลาดที่ผู้เชี่ยวชาญพระคำของพระเจ้า ผู้สั่งสอนพระคำของพระเจ้า อย่างพวกเขา กลับไม่สามารถเข้าใจได้ว่า พระเยซูมาจากพระเจ้า ทั้งที่การกระทำของพระเยซูปรากฏให้เห็นชัดเจนว่า พระองค์เป็นพระมาซีฮา พระองค์ทรงทำให้คนตาบอดแต่กำเนิดมองเห็นได้

– ชายผู้ไร้การศึกษายังสามารถ รับรู้ได้ว่า พระเยซูทรงเป็นพระมาซีฮา แต่ นักศาสนาผู้เชี่ยวชาญพระคำของพระเจ้า กลับไม่สามารถ เข้าใจได้ว่า นี่เป็นการกระทำโดยพระหัตถ์ของพระเจ้า

การประยุกต์ใช้ :
– ความรู้ ความเข้าใจทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของพระเจ้าได้มากขึ้น แต่ต้องระวังไม่ให้มันก่อให้เกิดความลำพอง จนกลายเป็นอุปสรรคขวางกั้น ไม่ให้เราสามารถสังเกตเห็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำได้

– พวกฟาริสีคิดว่าพวกเขารู้หมดแล้ว ดังนั้นจึงไม่อาจรับรู้สิ่งที่พระเจ้าทรงสำแดงได้ ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ด้วยท่าทีว่า รู้หมดแล้ว เราก็จะไม่พบสิ่งใหม่ใดๆเลยจากในนั้น

ประยุกต์แถม

– วันนี้พระเจ้ากำลังทำงานมากมายหลากหลายวิธี นำคนเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า การคิดว่าเราต้องทำแบบเดิมๆอย่างที่เคยทำมาเท่านั้น อาจเป็นการปิดตาของตนเอง ไม่มองดูประตูที่พระเจ้ากำลังเปิดออกในสังคมปัจจุบันก็เป็นได้

– เปิดตาสังเกตดู พระเจ้ากำลังทำอย่างไร กับการขยายแผ่นดินของพระเจ้าในประเทศไทย แล้วมีส่วนร่วมกับประตูที่เปิดออกนั้น

– เดี๋ยวนี้ พระเจ้าทรงใช้ Line , Facebook , Youtube และช่องทางอื่นอีกหลายอย่าง นำข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ไปถึงผู้คนมากมาย  จงร่วมงานกับพระเจ้าเถิด

– อย่าให้ใครมาพูดกับเราได้ว่า “เออ! ประหลาดจริง ที่ผู้ใช้โซเชียล อย่างท่านยังไม่รู้ วิธีที่จะนำข่าวประเสริฐไปถึงคนอื่น”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s