แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.9:31 ) { เข้าใจได้ดีกว่าผู้เชี่ยวชาญ }

แนวคิด :
– ชายผู้ไร้การศึกษาที่พระเยซูรักษาให้หายตาบอด อธิบายให้ พวกฟาริสีผู้เชี่ยวชาญในพระคำของพระเจ้า ว่า

– ความจริงนี้ใครๆก็รู้คือพระเจ้าไม่ฟังคนบาป (ข้อความทำนองนี้ปรากฏหลายครั้งในพระคัมภีร์เดิม เช่น โยบ 27:9; สดด. 66:18; อสย. 1:15; อสย. 59:2; เป็นต้น)

– คนที่พระเจ้าฟังคำร้องทูลของเขา แสดงว่า เขาเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าและเป็นคนที่ทำตามพระทัยของพระองค์

– ดังนั้น การที่คนตาบอดแต่กำเนิดมองเห็นได้ ซึ่งเป็นการทำงานของพระเจ้าอย่างแน่นอน แสดงว่าพระเยซูผู้ทำการนี้ย่อมมาจากพระเจ้าอย่างแน่นอน พระเจ้าจึงฟังร้องทูลของพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :
 – คนไร้การศึกษา ผู้มีประสบการณ์กับพระเจ้า ยังสามารถเข้าใจแผนการของพระเจ้าได้ดียิ่งกว่า นักศาสนาผู้เชี่ยวชาญแต่ตำราแต่ไม่มีประสบการณ์กับพระองค์ในชีวิตประจำวัน

– เรื่องของพระเจ้า ไม่ใช่แค่เรื่องความรู้ เป็นเรื่องของการมีประสบการณ์กับพระเจ้าในชีวิตประจำวัน

– อย่าพอใจกับเพียงแค่การได้ โพส ได้อ่าน ได้ฟัง พระคำของพระเจ้า ในแต่ละวันเท่านั้น จงแสวงหาที่จะมีประสบการณ์กับพระเจ้าผ่านทาง การเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ในทุกวันของชีวิต

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s