แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.9:32 ) { ไม่มีใครเถียงได้ }

แนวคิด :

– ชายที่พระเยซูทรงรักษาให้ตายจากตาบอด ชวนให้พวกฟาริสี คิดใคร่ครวญดูว่า ไม่เคยมีใครทำอัศจรรย์เช่นนี้มาก่อนเลย ไม่ว่าจะเป็นโมเสส หรือบรรดาผู้เผยพระวจนะคนใดๆในอดีต คือ ทำให้คนที่ตาบอดแต่กำเนิดมองเห็นได้

– ชายคนนี้กล่าวอ้างเหตุผลและหลักฐานอันหนักแน่น ว่าพระเยซูทรงเป็นพระมาซีฮา

– สรรเสริญพระเจ้า!!! พระองค์สามารถใช้ชายที่เป็นขอทาน ที่ตาบอดตั้งแต่กำเนิด ที่สิ้นหวังไม่มีอนาคตเนื่องจาก เขารู้ดีว่าไม่เคยมีใครทำให้คนตาบอดแต่กำเนิดอย่างเขาเห็นได้ แต่พระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถใช้ชายคนนี้ ประกาศแก่สภาแซนฮีดริน สภาสูงสุดของยิว ว่า “พระเยซูทรงเป็นพระมาซีฮา” ด้วยเหตุผลที่ไม่มีแม้สักคนเดียวในสภานั้นสามารถโต้เถียงเขาได้

– ช่างเป็นการรับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และสง่างามจริงๆ

การประยุกต์ใช้ :

– พระเจ้าทรงสามารถใช้ชายที่ไร้ค่า สิ้นหวัง ไร้อนาคต ทำสิ่งสำคัญที่ยิ่งใหญ่ได้ฉันนั้น พระองค์ก็ทรงสามารถใช้คนอย่างเรา ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระองค์ได้ฉันนั้น

– ถ้าคุณเคยสิ้นหวัง รับรองได้ว่า ความสิ้นหวังของคุณเทียบไม่ได้กับชายตาบอดแต่กำเนิดคนนี้ “ ตั้ง​แต่​สมัย​ไหนๆ ก็​ไม่​เคย​มี​ใคร​ได้​ยิน​ว่า​มี​คน​สา​มารถ​ทำ​ให้​ตา​ของ​คน​ที่​บอด​แต่​กำ​เนิด​มอง​เห็น​ได้” แต่ถึงกระนั้นพระเจ้ายังคงใช้เขาได้

– ถ่อมใจลง เปิดใจออก ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนเราเถิดว่า “สิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เรามีอยู่วันนี้ พระองค์จะทรงสามารถใช้ทำสิ่งใด เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ ตามน้ำพระทัยของพระองค์”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s