แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.9:36 ) { แสวงหาเพื่อจะวางใจ }

แนวคิด :

– เมื่อพระเยซูถามชายคนที่พระองค์รักษาให้หายตาบอดว่า เขาวางใจในบุตรมนุษย์หรือเปล่า? เขาจึงถามพระเยซูกลับว่า ใครคือบุตรมนุษย์?

– คำถามนี้ไม่ได้ หมายถึง ถามว่าบุตรมนุษย์แปลว่าอะไร คนนั้นเข้าใจอยู่แล้วว่า บุตรมนุษย์แปลว่า พระมาซีฮา

– แต่คำถามนี้ หมายถึง กำลังถามว่า บุตรมนุษย์คือคนไหนครับ

– ชายคนนี้ไม่เคยเห็นหน้าพระเยซูมาก่อน แต่เขาอยากจะเจอพระเยซู เพื่อเขาจะวางใจในพระองค์เมื่อเขาพบกับพระองค์

– เขาตั้งใจที่จะวางใจในพระองค์ ตั้งแต่เขายังไม่ได้พบพระองค์เลย

– เขาพยายามแสวงหาพระองค์เพื่อที่จะได้วางใจในพระองค์ ด้วยท่าทีเช่นนี้ พระองค์มาพบเขาก่อนที่เขาจะหาพระองค์พบเสียอีก

การประยุกต์ใช้ :

– สถานการณ์ของเราในวันนี้ หากเราแสวงหาพระเจ้า ด้วยท่าทีที่ตั้งใจจะวางใจในพระองค์  คำตอบแห่งทางออกของสถานการณ์นั้น จะมาถึงเราก่อนที่เราจะรู้ตัวเสียอีก

– เมื่อแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้า ด้วยท่าที่ต้องการวางใจและเชื่อฟังพระองค์ ไม่นานเกินรอเราจะรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ในเรื่องนั้นๆอย่างแน่นอน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s