แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.9:39 ) { คน 2 ประเภท }

แนวคิด :

– เมื่อชายที่หาจากตาบอดแต่กำเนิด ที่ถูกขับไล่ออกจากธรรมศาลาของยิว ได้พบกับพระเยซู เขาก็ต้อนรับพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขา

– พระเยซูจึงตรัสว่า พระเจ้าเข้ามาในโลกเพื่อการพิพากษา

– พระเยซูตรัสว่า พระองค์ไม่ได้มาเพื่อพิพากษา ใน ยน. 3:17 “ เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​ให้​พระ​บุตร​เข้า​มา​ใน​โลก ไม่​ใช่​เพื่อ​พิ​พาก​ษา​โลก แต่​เพื่อ​ช่วย​กู้​โลก​ให้​รอด​โดย​พระ​บุตร​นั้น”

– การพิพากษาใน ยน.9:39 นี้ จึงไม่ได้หมายถึง ทำการพิพากษา แต่หมายถึง การมาของพระองค์จะทำให้เกิดการพิพากษา เพราะจะแยกมนุษย์ออกเป็น 2 พวก ซึ่งจะเป็นการพิพากษาโดยปริยาย

– มนุษย์จะถูกแบ่งออกเป็น 2 พวก ในวันพิพากษา คือ พวกที่เคยตาบอด กับ พวกที่ยังคงตาบอดอยู่

– พระเยซูบอกว่า พระองค์จะทำให้ “คนที่​มอง​ไม่​เห็น​กลับ​มอง​เห็น และ​คน​ที่​มอง​เห็น​กลับ​ตา​บอด”  พระเยซูไม่เคยทำให้คนมองเห็น ตาบอด แสดงว่า ประโยคนี้น่าจะมีความหมายในฝ่ายวิญญาณมากกว่า เรื่องกายภาพ

– “คนที่มองไม่เห็นกลับมองเห็น” หมายถึง คนที่มืดบอดในบาป ได้เห็นความรอดในพระเจ้า

– “คนที่มองเห็นกลับตาบอด” หมายถึง คนที่พวกเขาคิดว่าตนเองเห็นความรอดในพระเจ้าได้ด้วยตนเอง เย่อหยิ่ง ยโส ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังมืดบอด ไม่ต้องการกลับใจ คนเหล่านั้นก็จะอยู่ในความมืดบอดจนถึงวันพิพากษา

การประยุกต์ใช้ :

– คนตาบอด ที่ถ่อมใจ เปิดรับความช่วยเหลือจากพระเจ้า เขาจะมองเห็นทางสว่าง

– คนตาบอด ที่เย่อหยิ่ง ไม่พึ่งพาพระเจ้า  เขาจะอยู่ในความมืดมนต่อไป มืดแปดด้าน หาทางออกไม่พบไม่ว่าจะพยายามสักเพียงใดก็ตาม

– สถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในวันนี้ เราจะเผชิญมันด้วยท่าทีใด เย่อหยิ่ง พยายามแก้ไขโดยตนเองต่อไป หรือ ถ่อมใจ คุกเข่าลงร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างจริงใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s