แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.9:4) { ทำเมื่อยังมีโอกาส }

แนวคิด :
– พระเยซูทรงสอนสาวกว่า การทำพระราชกิจของพระเจ้า ไม่ใช่คิดจะทำเวลาไหน ก็ทำได้ ต้องอยู่ในเวลาที่พระเจ้า กำหนดไว้เท่านั้น

– ตอนนี้เป็นกลางวัน คือ เป็นช่วงเวลาที่ พระเยซูยังไม่ถูกจับ ยังไม่ถูกตรึงตาย จึงเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการทำพระราชกิจเกี่ยวกับ การเยียวยารักษาคนป่วย และการประกาศว่า พระองค์เป็นพระมาซีฮา

– แต่ต่อไปกลางคืนจะมาถึง คือ ช่วงเวลาที่ พระองค์ต้องสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ช่วงนั้นจะไม่ใช่ช่วงเวลาแห่งการเยียวยารักษาคนป่วย

การประยุกต์ใช้ :
– ในการทำงานที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้เราทำ จะมีช่วงเวลาที่เรามีโอกาสที่จะทำได้ และจะมีช่วงเวลาที่โอกาสนั้นผ่านเลยไป

– อย่ามัวแต่รอ หรือนั่งฝันว่า อนาคตเราจะทำอะไรเพื่อพระเจ้าบ้าง เราจะทำสิ่งยิ่งใหญ่สักเพียงใด แต่จงเริ่มวันนี้

– คิดดูดีๆ วันนี้เรามีบางอย่างที่พระเจ้าเปิดโอกาสให้เราทำบางอย่างเพื่อพระองค์ ตามสภาพ ตามสถานะที่เราเป็นอยู่วันนี้

– จงรีบฉวยโอกาสที่พระเจ้าโปรดประทานแก่เราในวันนี้ เพื่อทำงานรับใช้พระองค์เถิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s