แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.9:41 ) { หลอกตัวเอง }

แนวคิด :

– เมื่อพวกฟาริสี พยายามทักท้วงว่า พวกเขาไม่ได้ตาบอดนะ พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่า ถ้าพวกเขารู้ตัวว่า ตาบอดฝ่ายวิญญาณ ช่วยตัวเองให้พ้นบาปไม่ได้ พวกเขาคงจะปรารถนาให้พระเยซูช่วยพวกเขาแล้วพวกเขาก็จะพ้นบาปได้

– แต่เนื่องจากพวกเขา ไม่ยอมรับความจริงว่า ตนเองตาบอดฝ่ายวิญญาณ พวกเขาจึงไม่ต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ให้พ้นบาป ดังนั้นพวกเขาจึงยังคงอยู่ในบาปต่อไป

การประยุกต์ใช้ :

– การเปลี่ยนแปลงในระดับฝ่ายวิญญาณของเรา เริ่มมาจาก การถ่อมใจลง ยอมรับความอ่อนแอของตนเอง สารภาพกับพระเจ้า ขอการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์ เมื่อนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้อยู่ในเรา จะทรงทำงานของพระองค์เปลี่ยนจิตใจเรา ให้จำเริญขึ้นในเรื่องนั้นๆ

– 1ยน. 1:8 “ถ้า​เรา​กล่าว​ว่า​เรา​ไม่​มี​บาป เรา​ก็​หลอก​ตัว​เอง และ​สัจจะ​ไม่​ได้​อยู่​ใน​ตัว​เรา​เลย”

– 1ยน. 1:9 “ถ้า​เรา​สาร​ภาพ​บาป​ของ​เรา พระ​องค์​ทรง​ซื่อ​สัตย์​และ​เที่ยง​ธรรม ก็​จะ​ทรง​โปรด​ยก​บาป​ของ​เรา และ​จะ​ทรง​ชำระ​เรา​ให้​พ้น​จาก​การ​อธรรม​ทั้ง​สิ้น”

– อย่าหลอกตัวเอง ถ่อมใจลง ยอมรับความจริง สารภาพความอ่อนแอของเราต่อพระองค์ ทูลขอพระคุณจากพระองค์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในประเด็นนั้นๆอย่างจริงใจ ในไม่ช้าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในอย่างอัศจรรย์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s