แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.9:6) { ด้วยวิธีของพระองค์ }

แนวคิด :
– เมื่อพระเยซูบอกสาวกว่าต้องทำพระราชกิจของพระเจ้า เมื่อพระบิดามอบโอกาสให้ทำ จากนั้นพระเยซูจึงเริ่มทำพระราชกิจ คือประกาศว่าพระองค์เป็นพระมาซีฮา

– พระองค์ทำการรักษา ชายขอทานตาบอดคนนั้น โดยทรงบ้วนน้ำลายลงดินแล้วทำเป็นโคลน เอามาทาที่ตาของเขา

– พระเยซูเคยใช้น้ำลายในการรักษาคนตาบอด ที่เบธไซดา ใน มก. 8:23 “พระ​องค์​จึง​ทรง​จูง​มือ​คน​ตา​บอด​ออก​ไป​นอก​หมู่​บ้าน เมื่อ​ทรง​บ้วน​น้ำ​ลาย​ลง​ที่​ตา​ของ​คน​นั้น​และ​วาง​พระ​หัตถ์​บน​ตัว​เขา​…” แต่ครั้งนี้วิธีแตกต่างออกไป

– คนโบราณสมัยนั้นเชื่อว่า น้ำลายเป็นยารักษาโรคด้วย แต่ไม่เคยมีใครใช้น้ำลายรักษาคนตาบอดแต่กำเนิดให้หายได้ และจะไม่ทำการรักษาในวันสะบาโตเด็ดขาด

– พระเยซูใช้วิธีรักษาชายตาบอดนั้น ด้วยวิธีธรรมดา แต่เต็มไปด้วยสิทธิอำนาจของพระเจ้า และทำการในวันสะบาโต ในบริเวณพระวิหาร เพื่อประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นพระมาซีฮา

การประยุกต์ใช้ :
– เมื่อพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ เป็นสิทธิของพระองค์ที่จะใช้วิธีไหนก็ได้ ตามที่พระองค์ประสงค์ เราไม่อาจกำหนดด้วยวิธีของเราเองได้

– กรณีนี้ เปรียบให้เห็นได้ว่า พระเยซูไม่ได้ปฏิเสธการใช้ยารักษาโรค แต่โดยการใช้ยานั้นพระองค์ทำให้เกิดการอัศจรรย์ได้มากกว่าสรรพคุณของยานั้นๆ

– วันนี้ เมื่อเราอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า แล้วกำหนดว่าพระองค์ต้องตอบด้วยการอัศจรรย์แบบนี้เท่านั้น อาจไม่ถูกต้องนัก เป็นสิทธิของพระองค์ที่จะตอบด้วยวิธีไหนก็ได้

– ดังนั้นสิ่งที่ควรทำ คือ อธิษฐาน แล้วก็ทำในส่วนที่เราทำได้อย่างสัตย์ซื่อแบบไร้ความกังวล แล้วพระองค์จะตอบแบบไหนก็เป็นสิทธิของพระองค์ เราแค่เชื่อว่าพระองค์จะตอบคำอธิษฐานเราก็เป็นพอ

– เช่น ไม่สบาย > อธิษฐาน > แล้วทานยา(ก่อนทานอธิษฐานขอพระเจ้าทรงรักษาผ่านยานี้)>> รับการรักษา..ฯลฯ แต่ทุกขั้นตอนก็ทำโดยวางใจ ปราศจากความกังวล…แต่เมื่อเราทำได้ดีที่สุดแล้วแต่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น แต่กลับแย่ลง เราก็หยุดทุกสิ่ง เลิกพึ่งทุกสิ่ง พึ่งแต่การรักษาจากพระเจ้าเท่านั้น การทำเช่นนี้ก็จะไม่ได้เป็นการทดลองพระเจ้า

– อย่างไรก็ดี ในทุกขั้นตอนของการรักษานั้น เราก็อธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำ ทรงสอนเราว่า ควรจะรับการรักษามากน้อยแค่ไหนอย่างไรด้วย

– อธิษฐาน พึ่งพระเจ้า ทำส่วนของเราอย่างสัตย์ซื่อ แล้ววางใจ รอคอยพระองค์ตอบด้วยวิธีของพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s