แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.9:7) { เชื่อฟังไม่ยากเกินกำลัง }

แนวคิด :
– พระเยซูตรัสสั่งชายตาบอดแต่กำเนิด ที่พระองค์เอาน้ำลายทำเป็นโคลนทาที่ตาของเขา ว่า ให้ไปล้างโคลนที่สระสิโลอัม

– ​สระ​สิโลอัมนี้ ​ตั้งอยู่​ภายใน​กำแพง​เมือง​เยรูซาเล็ม​ทาง​ตอน​ใต้​ น้ำ​จาก​สระ​นี้ใช้​ประกอบ​พิธี​อยู่​เพิง

– สิโลอัม แปลว่า ใช้ไป ชื่อของมันถูกเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้าสำหรับเหตุการณ์ใหญ่ครั้งนี้

– ทำไมพระเยซู ต้องใช้เขาไปล้างด้วย แค่วางมือเขาก็หายได้แล้วนี่นา ?

– โถ!!! ชายตาบอดน่าสงสาร พระองค์น่าจะช่วยเขาเลย ทำไมให้เขาต้องเดินไปอีกตั้งไกล เพื่อจะไปล้างโคลนออก กว่าจะหายได้ ?

– แต่เขาก็ไป แม้คำสั่งดูไม่เข้าท่า และค่อนลำบากสำหรับคนตาบอดที่จะทำตามคำสั่งนี้ แต่เขาก็เชื่อฟัง

– โดยการเชื่อฟังแบบไม่มีข้อแม้ของเขา เขาจึงหายเป็นปกติ

การประยุกต์ใช้ :
– เมื่อพระเจ้าสั่งให้เราทำอะไร หลายครั้งอาจจะดูเหมือนยาก ดูเหมือนลำบาก แต่จริงๆแล้วเราสามารถทำได้ด้วยกำลังที่เรามี เหมือนชายตาบอดสามารถไปหาสระสิโลอัมจนพบ

– เมื่อเราเชื่อฟัง ทำตามอย่างสัตยซื่อ พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อจะทำในส่วนของพระองค์เอง คือรักษาสัญญาของพระองค์

– ชายตาบอด สามารถหาเหตุผลได้มากมายที่จะไม่ต้องเชื่อฟังคำสั่งที่ลำบากของพระเยซูนี้ แต่เขาเลือกโยนเหตุผลจอมปลอมเหล่านั้นทิ้งไป แล้วลงมือเชื่อฟัง กระทำตามคำสั่งของพระเยซู

– แล้วเขาก็พบความจริงว่า เชื่อฟังพระเจ้านี่คุ้มจริงๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s