แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:42) { บุตรพระเจ้าจะรักบุตรพระเจ้า }

แนวคิด :
– พวกยิวบอกพระเยซูว่า พวกเขาเป็นบุตรของพระเจ้า(ข้อ 41)

– พระเยซูจึงบอกพวกเขาว่า บุตรของพระเจ้าย่อมรักผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มา

– พระเยซูถูกพระเจ้าใช้มา พระเยซูมาจากพระเจ้า พระเยซูทำตามพระทัยของพระเจ้า ไม่ทำตามใจของพระองค์เอง

– ดังนั้นพวกเขาสมควรรักพระเยซู ไม่ใช่คิดจะฆ่าพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :
– หากเราเป็นบุตรของพระเจ้า ก็สมควรที่จะรักคนของพระเจ้า สมควรที่จะรักบุตรของพระเจ้า

– ซึ่งความรักสำแดงออกเป็นการอดทน การให้อภัย การไม่ถือโทษ การเสียสละ และการความช่วยเหลือ บุตรของพระเจ้า

– ในอีกแง่มุมหนึ่ง เมื่อเราอยู่ในพระเยซู เราได้รับการยอมรับผ่านสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำ ในเมื่อพระเยซูเสด็จมาและเชื่อฟังพระบิดาทุกอย่าง เราจึงได้รับการยอมรับนั้นในฝ่ายวิญญาณด้วย ก็คือเราเป็นบุตรของพระเจ้าผู้กระทำตามพระทัยพระบิดาทุกอย่าง

– ดังนั้น พระเยซูผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้า จะทรงรักเรา ผู้เป็นบุตรของพระเจ้า ผู้ถูกถือว่าเป็นผู้กระทำตามพระทัยพระบิดา อย่างแน่นอน

ขอบคุณพระเยซู !!!

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s