แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:43) { ทนฟังไม่ได้ }

แนวคิด :
– พระเยซูตรัสกับพวกยิวว่า เหตุที่พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งที่พระเยซูตรัส ก็เพราะว่าพวกเขาเกลียด พวกเขาทนไม่ได้ ในสิ่งที่พระเยซูทรงสอน พระองค์สอนความจริง ที่มันจริงเกินไป ที่พระองค์สั่งมันตรงเกินไป

การประยุกต์ใช้ :
– สาเหตุที่คนไม่เข้าใจพระวจนะของพระเจ้า ก็เพราะพวกเขาเกลียดพระวจนะ พวกเขาทนคำสอนจากพระคำของพระเจ้าไม่ได้เพราะมันขัดกับความปรารถนาของพวกเขา

*** ตัวอย่าง พระวจนะที่คนทนไม่ได้ ***

(มธ. 5:24) จง​วาง​เครื่อง​บูชา​ไว้​ที่​หน้า​แท่น​บูชา และ​กลับ​ไป​คืน​ดี​กับ​พี่​น้อง​ผู้​นั้น​เสีย​ก่อน แล้ว​จึง​ค่อย​มา​ถวาย​เครื่อง​บูชา​ของ​ท่าน

(มธ. 5:28) ส่วน​เรา​บอก​พวก​ท่าน​ว่า ใคร​มอง​ผู้หญิง​ด้วย​ใจ​กำ​หนัด​ใน​หญิง​นั้น คน​นั้น​ได้​ล่วง​ประ​เวณี​ใน​ใจ​ของ​เขา​กับ​หญิง​นั้น​แล้ว

(มธ. 5:37) จริง​ก็​จง​ว่า​จริง ไม่​ก็​ว่า​ไม่ คำ​พูด​ที่​เกิน​กว่า​นี้​มา​จาก​ความ​ชั่ว

(มธ. 5:42) ถ้า​เขา​จะ​ขอ​สิ่ง​ใด​จาก​ท่าน ก็​จง​ให้ อย่า​เมิน​หน้า​จาก​ผู้​ที่​ต้อง​การ​ขอ​ยืม​จาก​ท่าน

(มธ. 5:44) แต่​เรา​บอก​พวก​ท่านว่า จง​รัก​ศัตรู​ของ​ท่าน และ​จง​อธิษ​ฐาน​เพื่อ​บรร​ดา​คน​ที่​ข่ม​เหง​พวก​ท่าน

(มธ. 6:15) แต่​ถ้า​พวก​ท่าน​ไม่​ให้​อภัย​การ​ล่วง​ละ​เมิด​ของ​เพื่อน​มนุษย์ พระ​บิดา​ของ​ท่าน​จะ​ไม่​ทรง​ให้​อภัย​การ​ล่วง​ละ​เมิด​ของ​พวก​ท่าน​เหมือน​กัน

(มธ. 6:20) แต่​จง​สะ​สม​ทรัพย์​สม​บัติ​เพื่อ​ตัว​พวก​ท่าน​เอง​ไว้​ใน​สวรรค์ ที่​ไม่​มี​แมลง​จะ​กิน​และ​ไม่​มี​สนิม​จะ​กัด และ​ที่​ไม่​มี​ขโมย​ทะลวง​ลัก​เอา​ไป​ได้

(มธ. 6:24) …ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​รับใช้​พระ​เจ้า​และ​เงิน​ทอง​พร้อม​กัน​ไม่​ได้

(มธ. 6:33) แต่​พวก​ท่าน​จง​แสวง​หา​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​เจ้า และ​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​องค์​ก่อน แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​เพิ่ม​เติม​สิ่ง​ทั้งปวง​นี้​ให้

(มธ. 7:1) อย่า​พิ​พาก​ษา เพื่อ​พระ​เจ้า​จะ​ไม่​ทรง​พิ​พาก​ษา​ท่าน​ทั้ง​หลาย

(มธ. 7:13) จง​เข้า​ไป​ทาง​ประตู​แคบ เพราะ​ว่า​ประตู​ใหญ่ และ​ทาง​กว้าง​นั้น​นำ​ไปถึง​ความ​พินาศ และ​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​เข้า​ไป​ทาง​นั้น​มี​มาก

(มธ. 10:33) แต่​ผู้​ใด​จะ​ไม่​ยอม​รับ​เรา​ต่อ​หน้า​มนุษย์ เรา​ก็​จะ​ไม่​ยอม​รับ​ผู้​นั้น​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​บิดา​ของ​เรา​ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์​ด้วย

(มธ. 10:37) ใคร​ที่​รัก​บิดา​มารดา​ยิ่ง​กว่า​รัก​เรา ก็​ไม่​มี​ค่า​ควร​กับ​เรา และ​ใคร​ที่​รัก​บุตร​ชาย​หญิง​ยิ่ง​กว่า​รัก​เรา คน​นั้น​ก็​ไม่​มี​ค่า​ควร​กับ​เรา

(มธ. 10:38) และ​ใคร​ที่​ไม่​รับ​กาง​เขน​ของ​ตน​และ​ตาม​เรา​ไป คน​นั้น​ก็​ไม่​มี​ค่า​ควร​กับ​เรา

– วันนี้ ใจที่แข็งกระด้าง ดื้อดึง ไม่ยอมที่จะทำตามพระคำของของพระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไข ใจนั้นจะปิดบังตาใจของเรา ไม่ให้สามารถเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าตามความจริงได้

– อย่ายอมให้ใจที่ดื้อรั้นของเรา ปิดบังตาใจของเราอีกต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s