แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:44) { ลูกมาร }

แนวคิด :
– พระเยซูบอกพวกยิวว่า เหตุที่เขาทนฟังสิ่งที่พระเยซูสอนไม่ได้ เพราะเขาทำตัวเป็นลูกของมาร

– “พ่อของท่าน คือ มาร” ความจริงแล้ว มารไม่ใช่พ่อผู้คลอดพวกเขาออกมา และแน่นอนมารไม่ใช่ผู้สร้างพวกเขาขึ้นมา ดังนั้นทั้งๆที่มารไม่ใช่พ่อของพวกเขา แต่พวกเขากลับทำตัวเป็นเหมือนลูกของมาร ด้วยการทำตามแบบอย่างที่มารกระทำ

– มาร โกหก เกลียดความจริง และเป็นฆาตกร พวกเขาทำเหมือนเปี๊ยบ

– ทั้งที่พระเจ้าเป็นผู้สร้างพวกเขาและทรงรักเมตตาต่อพวกเขา แต่พวกเขากลับไม่ฟังพระองค์ ไม่เชื่อฟังพระองค์ ทำสิ่งตรงกันข้ามกับพระประสงค์ของพระองค์

– ในขณะเดียวกัน ทั้งที่ มาร เกลียดพวกเขา อยากให้พวกเขาและคนที่เขารักตาย และมารพูดโกหกต่อพวกเขาตลอดไม่เคยพูดความจริงเลย แต่พวกเขากลับสมัครเป็นลูกมาร ทำตัวเหมือนอย่างมาร และทำสิ่งที่เป็นความประสงค์ของมาร…ช่างน่าเศร้าจริงๆ

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ พระเจ้า ผู้ทรงสร้างเรา ทรงรักเราอย่างที่สุด ทรงประทานพระคุณพระเมตตาอย่างเหลือล้นแก่เรา และทรงให้เราเป็นบุตรของพระองค์

– ในขณะที่มารซาตาน เกลียดเราเข้ากระดูกดำ มันพยายามทำทุกอย่างเพื่อทำลายชีวิตของเราและของคนที่เรารัก มันพยายามฉุดลากเราเพื่อจะให้ลงไปรับโทษแสนทรมานในบึงไฟนรกร่วมกับมัน

– วันนี้ เราจะเลือกทำตัวเป็นลูกของใคร?

– วันนี้เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในเรา ขอเพียงเรายินดีให้พระองค์เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเรา พระองค์จะนำเราไปในทางแห่งบุตรของพระเจ้า

– แต่หากเราปฏิเสธ ไม่ยอมให้พระองค์สอนและนำในชีวิตของเรา เนื้อหนังของเราจากฉุดลากเรา ให้ไปทำตามวิถีของมารซาตานผู้เกลียดชังเรา จนเราทำตัวเป็นเหมือนดังลูกของมาร

– ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเรา ให้ทำตัวสมกับเป็นลูกของพระเจ้าด้วยเถิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s