แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:45) { รังเกียจความจริง }

แนวคิด :
– พระเยซูบอกพวกยิวว่า พวกเขาไม่เชื่อคำของพระเยซู ก็เพราะพระเยซูพูดความจริง พวกเขาไม่ชอบ พวกเขาสมัครเป็นลูกของมาร พ่อแห่งการโกหก ดังนั้น พวกเขาจึงเกลียดความจริง และ ชอบคำโกหก

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ เราเชื่อความจริงในพระคำของพระเจ้า หรือ เชื่อคำโกหกของมาร

– ความจริง : บาปของเราได้รับการอภัยแล้ว

> คำโกหก : เรามันชั่ว ไม่คู่ควรกับการอธิษฐาน และยังมีหน้ามาอ่านพระคัมภีร์อีกหรือ

– ความจริง : แสวงหาพระเจ้าก่อน พระองค์จะประทานสิ่งทั้งปวงให้

> คำโกหก : เราต้องทำเยอะๆ ทุ่มเทมากๆ ให้มีเงินเยอะขึ้นก่อน แล้วค่อยมาหาพระเจ้า

– ความจริง : เราเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระเยซูผู้ทรงเสริมกำลังของเรา

> คำโกหก : โอ้ย!!! มีชีวิตฝ่ายวิญญาณแบบนั้น เราทำไม่ได้หรอก เราอ่อนแอเกินไป เราทำไม่ได้ เราทำไม่เป็น

– ลูกพระเจ้า จะเลือกเชื่อความจริง ลูกมาร(หรือพวกลูกพระเจ้าที่ขอไปสมัครเป็นลูกมาร) จะเชื่อคำโกหก

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s