แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:46) { รู้ว่าจริง แต่ไม่เชื่อ }

แนวคิด :
– พระเยซูตรัสกับพวกยิวว่า ทั้งที่พวกเขา ก็รู้แน่ชัดแล้วว่าพระเยซูไม่มีความผิด พระองค์พูดความจริง ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังไม่ยอมเชื่อในความจริงที่พระเยซูบอกอยู่ดี

– พระเยซูพยายามชี้ให้พวกเขาเห็นว่า ที่เขาไม่เชื่อ ไม่ใช่เพราะเนื้อหาที่ได้ยินไม่ถูกต้อง แต่เพราะจิตใจของพวกเขาแข็งกระด้าง

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ เราคิดว่าสิ่งที่พระเยซู พูดนั้นเป็นความจริง หรือ เป็นคำโกหก?

– ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นความจริง แล้วทำไมเรายังไม่ยอมเชื่อถ้อยคำของพะองค์อีก

เช่น

(มธ. 6:33) แต่​พวก​ท่าน​จง​แสวง​หา​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​เจ้า และ​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​องค์​ก่อน แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​เพิ่ม​เติม​สิ่ง​ทั้งปวง​นี้​ให้

และอื่นๆอีกมากมาย

– ให้เรารีบตัดสินใจเสียวันนี้ เลยดีกว่า ว่า “ฉันเชื่อว่าทุกถ้อยคำของพระเยซูเป็นความจริง ฉันจะเชื่อถ้อยคำของพระองค์ทุกถ้อยคำ”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s