แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:47) { ลูกพระเจ้าแท้ }

แนวคิด :
– พระเยซูตรัสกับพวกยิวว่า ถ้าใครมาจากพระเจ้า ย่อมฟัง ย่อมยอมรับและเชื่อฟังพระดำรัสของพระเจ้า

– ผู้มาจากพระเจ้า หมายถึง ผู้ที่เกิดมาจากพระเจ้า หรือ ผู้ที่พระเจ้าเป็นพระบิดาของเขา นั่นเอง ซึ่งคนเหล่านี้ จะเป็นผู้ที่รัก ยำเกรง และถวายเกียรติแด่พระเจ้า

– ในทำนองเดียวกัน ผู้ที่ไม่ฟัง ไม่ยอมรับและไม่เชื่อฟังพระดำรัสของพระเจ้า นั่นก็เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างชัดเจนว่า พวกเขาไม่ได้มาจากพระเจ้า พระเจ้าไม่ใช่พระบิดาของพวกเขา

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ ท่าทีของเราต่อพระคำของพระเจ้า เป็นสิ่งพิสูจน์อย่างชัดเจนว่า เราให้พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเราอย่างแท้จริง หรือ เป็นแค่ที่ปาก

– ลูกของพระเจ้าแท้ จะยอมรับและเชื่อฟัง พระคำของพระเจ้า

– ลูกมารที่ปลอมเป็นลูกพระเจ้า จะไม่ยอมรับ และ จะไม่เชื่อฟังพระคำของพระองค์

– ตัวอย่าง พระคำของพระเจ้า

(มธ. 6:34) เพราะ​ฉะนั้น อย่า​กระ​วน​กระ​วาย​ถึง​วัน​พรุ่งนี้ เพราะ​ว่า​พรุ่ง​นี้​ก็​มี​เรื่อง​กระ​วน​กระ​วาย​ของ​มัน​เอง แต่​ละ​วัน​ก็​มี​ทุกข์​พอ​อยู่​แล้ว
– เราจะเอาอย่างไรดี จะกระวนกระวายต่อไป หรือ จะตัดสินใจเด็ดขาดที่จะยอมรับและเชื่อฟังพระคำของพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s