แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:49) { ถวายเกียรติแด่พระบิดา }

แนวคิด :
– พวกยิวกล่าวร้ายพระเยซูอย่างรุนแรง ว่า เป็นคนสะมาเรีย(เพราะพวกยิวเหยียดหยามคนสะมาเรีย) และ เป็นคนมีผีสิง (ข้อ48)

– พระเยซูตรัสตอบพวกเขาอย่างอ่อนสุภาพ

– พระเยซูไม่ได้พูดถึง คำกล่าวร้ายแรกเกี่ยวกับคนสะมาเรีย เพราะพวกยิวใช้ การเหยียดหยามคนสะมาเรีย มาเป็นอุปกรณ์ในการกล่าวร้ายพระเยซู แต่พระองค์ไม่ต้องการแก้ต่างให้ตัวเอง โดยพาดพิงถึงคนสะมาเรีย พระองค์จึงทรงข้ามประเด็นนี้ไปเลย

– เช่น ถ้าพระเยซูบอกว่า “เราไม่ใช่คนสะมาเรีย” ก็เหมือน เป็นการที่พระเยซูเองก็เหยียดหยามคนสะมาเรียด้วย ดูเหมือนพระองค์ไม่ต้องทำเช่นนั้น

– พระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า พระองค์ไม่มีผีสิง โดยไม่ได้ให้คำแก้ต่างแต่อย่างไร ซึ่งพระองค์สามารถบอกว่า พระองค์สอนสิ่งที่ถูกต้อง พระองค์เชื่อฟังพระเจ้า พระองค์รักผู้คน ฯลฯ ซึ่งคนที่มีผีสิงจะไม่ทำเช่นนั้น แต่ดูเหมือนพระองค์ไม่ใส่ใจที่จะอธิบาย แต่กลับให้ความสำคัญกับประโยคต่อมา

– พระองค์บอกพวกยิวว่า พระองค์ถวายพระเกียรติพระบิดา

– นั่นคือ ท่านว่าเราเป็นอะไร อย่างไร นั่นไม่สำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญคือ การถวายเกียรติแด่พระบิดา

– ขณะที่เรากำลังถวายเกียรติแด่พระบิดา แต่ท่านมาหมิ่นเกียรติของเรา นั่นไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะเท่ากับว่าท่านกำลังขัดขวางการถวายพระเกียรติแด่พระบิดา ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

การประยุกต์ใช้ :
– พระเยซูเป็นแบบอย่างชัดเจนในเรื่องนี้ คือ ไม่สำคัญว่าคนอื่นจะคิดกับเราว่าอย่างไร หรือแม้แต่จะเข้าใจผิดเราก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ สิ่งที่เรากระทำนั้นเรากำลังถวายเกียรติแด่พระบิดาหรือไม่?

– วันนี้ หากคนดูถูกเรา คนตำหนิเรา คนใส่ร้ายเรา คนเข้าใจผิดเรา แต่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นการถวายเกียรติแด่พระบิดา เราสมควรอย่างยิ่งที่จะทำอย่างสัตย์ซื่อต่อไป เพราะว่าเมื่อทำเช่นนั้น เรากำลังทำเช่นเดียวกับที่พระเยซูทรงกระทำ

– วันนี้ สิ่งที่เรากำลังทำ ถวายเกียรติแด่พระบิดาอยู่หรือไม่?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s