แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:50) { เกียรติแท้ }

แนวคิด :
– พระเยซู บอกพวกยิวว่า เกียรติที่พระเยซูได้รับนั้น พระเยซูไม่ได้แสวงหาเอง แต่พระบิดาเป็นผู้ประทานให้ และพระบิดาผู้นี้ทรงเป็นผู้พิพากษาตัดสินทุกคน

– ดังนั้น ในเมื่อเกียรติที่พระเยซูมีมาจากพระเจ้า แล้วพวกยิวมาลบหลู่เกียรติของพระเยซู พวกเขาไม่ได้กำลังลบหลู่พระเยซูเท่านั้น แต่พวกเขากำลังลบหลู่พระบิดาผู้ทรงพิพากษา

การประยุกต์ใช้ :
– หากเราแสวงหาเกียรติให้ตนเอง เกียรติที่ได้รับมานั้น หากมีใครลบหลู่ เราต้องปกป้องเอง

– แต่ถ้าพระเจ้าเป็นผู้ประทานเกียรติแก่เรา เราไม่ต้องปกป้องเกียรตินั้นเอง แต่พระเจ้าจะทรงปกป้องเกียรตินั้นเอง

– ใครก็ตาม ลบหลู่เกียรติของเรา ซึ่งพระเจ้าประทานให้ ก็ไม่ใช่ธุระของเราที่จะต้องเดือดร้อน เพราะเขากำลังลบหลู่พระเจ้าผู้ประทานเกียรติแก่เรา

– เหมือนกับเมื่อกองทัพ ประทานเกียรติแก่ทหารคนใด แล้วมีใครดูถูกเกียรตินั้น เขาไม่ได้ดูถูกคนนั้นแต่กำลังดูถูกกองทัพผู้มอบเกียรตินั้นแก่ทหารคนนั้น

– เกียรติที่มาจากพระเจ้าเท่านั้น เป็นเกียรติที่ทรงคุณค่าที่แท้จริง

– เราจะได้รับเกียรติจากพระเจ้า โดยการถวายเกียรติแด่พระองค์

– ผู้ใดที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า พระเจ้าจะประทานเกียรติแก่ผู้นั้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s