แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:51) { จะไม่ประสบความตาย }

แนวคิด :
– พระเยซู พูดกับพวกยิวว่า ถ้าใครประพฤติตามคำสอนของพระองค์ ซึ่งหมายถึง เชื่อและเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ ผู้นั้นจะไม่พบกับความตายฝ่ายวิญญาณเลย ซึ่งมีความหมายถึง ผู้นั้นจะได้รับชีวิตนิรันดร์ นั่นเอง

– เหมือนใน ยน. 5:24 “เรา​บอก​ความ​จริง​กับ​พวก​ท่าน​ว่า ถ้า​ใคร​ฟัง​คำ​ของ​เรา​และ​วาง​ใจ​ผู้​ทรง​ใช้​เรา​มา คน​นั้น​ก็​มี​ชีวิต​นิรันดร์​และ​ไม่​ถูก​พิ​พาก​ษา แต่​ผ่าน​พ้น​ความ​ตาย​ไป​สู่​ชีวิต​แล้ว”

การประยุกต์ใช้ :
– วิธีที่จะผ่านพ้นความตายนิรันดร์ ได้รับชีวิตนิรันดร์ คือ วางใจในพระเยซู จนสำแดงออกมาเป็นการเชื่อฟังพระองค์

– เราไม่อาจพูดได้ว่า “ฉันวางใจในพระเยซู แต่ไม่ขอเชื่อฟังพระเยซู”

– ผู้ที่วางใจในพระเยซู จะเชื่อฟังพระองค์ ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสามารถเชื่อฟังได้ทุกพื้นที่ของชีวิตในทันที แต่หมายความว่า ความตั้งใจของเขาคือจะเชื่อฟังพระเยซู และหากเขาล้มเหลวในการเชื่อฟังคราวใด เขาจะรีบกลับมายืนในจุดที่จะตั้งใจเชื่อฟังพระองค์อีกครั้งเสมอ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s