แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:52) { สรุปผิดเพราะไม่เชื่อ }

แนวคิด :
– เมื่อพวกยิวได้ยินพระเยซูตรัสว่า “ใครที่ทำตามคำสอนของพระองค์ จะไม่ตาย” พวกเขาจึงสรุปว่า พระเยซูมีผีสิงเป็นแน่

– ที่พวกเขาคิดเช่นนั้น เพราะสมมติฐานของเขาผิด พวกเขาคิดว่า อับราฮัมและผู้เผยพระวจนะยิ่งใหญ่กว่าพระเยซู

– พวกเขาคิดว่า ขนาดอับราฮัมยังตายเลย แล้วพระเยซูมาพูดแบบนี้ได้อย่างไร?

– เหตุที่พวกเขาได้ข้อสรุปเช่นนั้น เพราะพวกเขาไม่เชื่อคำตรัสของพระเยซู ว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่พระเจ้าส่งเข้ามาในโลก และด้วยความไม่เชื่อ จึงนำไปสู่ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและข้อสรุปที่ผิดพลาด

การประยุกต์ใช้ :
– การเข้าใจเรื่องราวของพระเจ้า น้ำพระทัยของพระเจ้า แผนการของพระเจ้า ต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อในคำตรัสของพระองค์

– หากใครไม่ได้เริ่มต้นด้วยความเชื่อที่มีต่อพระคำของพระเจ้า ผู้นั้นก็ยากนักที่จะเข้าใจเรื่องราวของพระเจ้าได้อย่างถูกต้อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s