แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:53) { พระองค์เป็นใครในสายตาของเรา? }

แนวคิด :
– พวกยิวพูดกับพระเยซูว่า ขนาดผู้ชอบธรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างอับราฮัมยังตายเลย ขนาดพวกผู้เผยพระวจนะผู้กล่าวพระคำของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อยังตายเลย แล้วพระเยซูเป็นใครกัน ถึงกล้าประกาศว่าจะทำให้คนไม่ตายได้(ข้อ51)

– สำหรับพวกเขา พระเยซู ก็เป็นแค่ลูกช่างไม้จนๆ จากเมืองบ้านนอกอย่างนาซาเร็ธ และน่าจะลูกนอกสมรสพ่อเป็นสะมาเรีย และคงจะมีผีสิงด้วย(ข้อ48)

– พวกเขาจึงคิดว่า พระเยซูบังอาจมากที่กล่าวประโยคนั้น (ข้อ51)

– พวกเขาถามพระเยซูว่า พระองค์จะอวดอ้างว่าพระองค์เป็นใครกันหรือ?

– ซึ่งความจริง พระเยซูตรัสไว้แล้วว่าพระองค์เป็นใคร พระองค์เป็นพระมาซีฮา เป็นพระบุตรของพระเจ้า ที่พระเจ้าใช้เข้ามาในโลกนี้เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดด้วยการวางใจในพระองค์

– แต่ดูเหมือนว่า ที่พระเยซูตรัสไปทั้งหมด ไม่เข้าหูพวกเขาเลย เพราะเขาไม่เชื่อ พวกเขาจึงเหมือนกับว่า ไม่เคยได้ยินเลยว่า พระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นใคร

การประยุกต์ใช้ :
– พระเยซูได้ตรัสไว้แล้วว่าพระองค์เป็นใคร?

  • พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า จอมเจ้านาย
  • พระเยซูเป็นความสว่าง สำหรับคนที่กำลังมืดมน
  • พระเยซูเป็นอาหารแห่งชีวิต สำหรับคนที่กำลังดำเนินชีวิตในความตาย
  • พระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดี สำหรับคนที่อ่อนแอ อ่อนกำลังต้องการการปกป้องเหมือนแกะ
  • พระเยซูทรงเป็นน้ำแห่งชีวิต สำหรับคนที่มีหัวใจ ที่แห้งผาก สิ่งที่มีไม่เคยเติมเต็มให้หายหิว
  • พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ผู้สถิตอยู่ภายในเรา

– แล้ววันนี้ เราเชื่อ อย่างที่พระองค์ตรัสไว้ไหมว่า พระองค์เป็นผู้ใด?

– จงสำแดงความเชื่อออกมาเป็นการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความเชื่อนั้นเถิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s