แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:54) { เกียรตินี้ ท่านได้แต่ใดมา? }

แนวคิด :
– พระเยซู ตรัสกับพวกยิวว่า เกียรติถ้ามาจากตัวเอง เกียรตินั้นก็ไร้ค่า แต่เกียรติของพระเยซู มาจากพระบิดา ผู้ที่พวกยิวเรียกว่า “พระเจ้าของเขา” ดังนั้นเกียรติที่พระเยซูมีนั้นจึงล้ำค่ามาก และมิสมควรลบหลู่เกียรตินั้น

– เหมือนใน 2คร. 10:18 ที่กล่าวว่า “เพราะ​ว่า​คน​ที่​ยก​ย่อง​ตัว​เอง​จะ​ไม่​ได้​รับ​การ​รับ​รอง แต่​คน​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ยก​ย่อง​ต่าง​หาก​จะ​ได้​รับ” เกียรติที่แท้จริงนั้น คือเกียรติที่มาจากพระเจ้า เท่านั้น

– พระบิดาทรงยืนยัน คำตรัสนี้ของพระเยซู เมื่อทรงทำให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย

– ยน. 7:39 สิ่ง​ที่​พระ​เยซู​ตรัส​นั้น​หมาย​ถึง​พระ​วิญ​ญาณ​ซึ่ง​คน​ที่​วาง​ใจ​พระ​องค์​จะ​ได้​รับ เพราะ​ว่า​พระ​วิญ​ญาณ​ยัง​ไม่​สถิต​ด้วย เพราะ​พระ​เยซู​ยัง​ไม่​ได้​รับ​พระ​เกียรติ

– พระบิดาประทานพระเกียรติสูงสุดแด่พระเยซู เมื่อพระวิญญาณทรงทำให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้เกียรติที่เราได้รับ มาจากไหน?

– ได้มาโดย เราแสวงหาเอง ด้วยการทำอะไรเยอะแยะมากมาย หรือ ทำงาน , ทำงานรับใช้ ให้ประสบความสำเร็จ

– หรือ ได้มาโดยพระเจ้าประทานให้ เนื่องจาก เราอยู่ในพระเยซู พระเยซูได้รับเกียรติอย่างไร เราจึงได้รับเกียรตินั้นด้วย

– เกียรติที่หามาเอง ไม่มีความหมาย  เกียรติที่พระบิดาประทานให้ทรงคุณค่ายิ่ง

– อย่าภูมิใจ ที่เราทำอะไรมากมายเพื่อพระองค์ แต่ จงภูมิใจที่พระองค์ทรงทำอะไรมากมายเพื่อเรา

– แล้วจากนั้น เราจึงลงมือทำในสิ่งที่สมควรทำ ด้วยการทำทุกอย่างเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ ผู้ประทานเกียรติมากมายแก่เรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s