แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:57) { ฟังไม่เข้าใจ }

แนวคิด :
– อีกครั้ง ที่พวกยิวอ้างคำพูดของพระเยซูแบบผิดๆ พระเยซูไม่ได้บอกว่า พระองค์เห็นอับราฮัม แต่บอกว่าอับราฮัมเห็นพระองค์

– พวกยิวกล่าวกับพระเยซูว่า พระองค์อายุยังไม่ถึง 50 ปีเลย ซึ่งชาวยิวถือว่า ผู้ชายยิวจะเป็นผู้ชายอย่างสมบูรณ์เมื่ออายุครบ 50 ปี แล้วพระเยซูจะเคยเห็นอับราฮัมได้อย่างไร เพราะอับราฮัมเกิดเมื่อ 2,000 ปีก่อนหน้านี้

– พวกเขาไม่เข้าใจ แล้วต่อมาก็เข้าใจผิด ในสิ่งที่พระเยซูตรัส ก็เพราะว่าพวกเขาไม่ใส่ใจฟัง และพอฟังแล้วก็ไม่เชื่อในสิ่งที่พระเยซูตรัส ผลมันจึงออกมาเช่นนี้

การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้ เราใส่ใจในสิ่งที่พระเจ้าประสงค์จะบอกกับเรา มากเพียงใด?

– ในวันนี้ เราให้เวลากับพระคำของพระเจ้า คิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ของเวลา 24 ชม.(1,440 นาที)?

– วันนี้เมื่อเราอ่านหรือฟังพระคำของพระเจ้า เราแค่อ่านเท่านั้น หรือเราได้เชื่อ จนลงมือกระทำตามพระคำของพระเจ้าที่ได้รับรู้นั้น?

– วันนี้ เราได้ทำอะไรลงบ้าง ที่เป็นการตอบสนองพระคำของพระเจ้า?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s