แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.8:59) { หลบเลี่ยงเพราะรัก }

แนวคิด :
– หลังจากที่พระเยซู อธิบายอะไรมากมาย แก่พวกยิวในบริเวณพระวิหาร สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เกิดคนอย่างน้อย 3 ประเภท

1. คนที่วางใจในพระเยซู(ข้อ30)

2. คนที่สงสัยในคำตรัสของพระเยซู(ข้อ12-19)

3. คนที่เกลียดพระเยซู

– ในข้อนี้ความเกลียดชังที่พวกเขามีต่อพระเยซู มาถึงขีดสุด พวกเขาจึงพยายามจะเอาหินชว้างพระเยซูให้ตาย

– พระเยซูนำพระคำจากพระเจ้ามายังพวกเขา และพระองค์ตรัสว่าพระองค์มาเพื่อช่วยพวกเขา ให้พ้นความตาย

– สิ่งที่พวกเขาควรทำ ก็คือ วิ่งมาก้มกราบแทบเท้าพระเยซูด้วยใจสำนึกพระคุณ

– แต่ปรากฏว่าสิ่งที่พวกเขาคำ คือ พยายามจะเอาหินขว้างพระเยซูให้ตาย

– สิ่งที่พระเยซูน่าจะทำก็คือ สั่งทูตสวรรค์สัก 12 กองพล (มธ.26:53) มาฆ่าพวกเนรคุณพวกนี้ให้หมดไปเลย

– แต่สิ่งที่พระเยซูทำ ก็คือ ทำราวกับบอกกับพวกเขาว่า “ยังไม่ถึงเวลาตายของเรานะ ต้องรอก่อน”  แล้วก็เดินหลบเลี่ยงไป เพื่อว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้า พระองค์จะจงใจเดินไปถูกฆ่าตายบนไม้กางเขนเพื่อพวกเขาเหล่านั้น

การประยุกต์ใช้ :
– คนเหล่านั้นที่เกลียดพระเยซู จนพยายามจะฆ่าพระองค์ พระองค์ยังคงรักเขา จนยอมตายอย่างทุกข์ทรมานเพื่อพวกเขาจะพ้นความตายอันแสนทุกข์ทรมาน

– ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด วันนี้ เราผู้เป็นประชากรของพระองค์ ผู้ได้ชื่อว่า เป็นบุตรของพระองค์ พระองค์จะยิ่งทรงเมตตากรุณาต่อเรามากเพียงใด

– จากนี้ไปไม่จำเป็นต้องกังวลสิ่งใด เพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่าน ยิ่งกว่าท่านห่วงใยตัวเองเสียอีก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s