แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.7:26 ) { คนอื่นคิดอย่างไรไม่สำคัญ }

แนวคิด :

– ชาวเยรูซาเล็มกล่าวว่า “พระเยซูอยู่นี่ พระเยซูกำลังพูดอยู่อย่างเปิดเผย”

– ช่างน่าแปลก คนที่พูดเช่นนั้น พวกเขาอยู่ที่นั่น พวกเขาอยู่ใกล้พระองค์ พวกเขาได้ยินสิ่งที่พระองค์ตรัส แต่พวกเขาไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใดๆเลย

– เพราะพวกเขาไม่ใส่ใจในสิ่งที่พระเยซูตรัส แต่พวกเขามัวแต่สนใจว่า พวกผู้ใหญ่จะคิดอย่างไร

– พวกเขาไม่พยายามจะเปิดใจแล้วรับรู้ด้วยตนเอง ว่าพระเยซูคือพระคริสต์จริงหรือไม่ พวกเขาสนใจแต่ว่า พวกผู้ใหญ่จะบอกว่า พระเยซูเป็นคริสต์ใช่หรือไม่

การประยุกต์ใช้ :

– ทุกวันนี้ เราอาจไปโบสถ์ เราอาจจะฟังคำเทศนา เราอาจจะอ่านพระคัมภีร์ และเราก็รู้ว่า พระเยซูทรงอยู่ที่นี่ เรารู้ได้ว่าพระองค์กำลังตรัสอยู่ ถึงกระนั้นอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็ได้ หากเราไม่เอาใจใส่ในสิ่งที่พระองค์กำลังตรัสนั้น

– การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเป็นสิ่งที่ดี เพื่อจะรู้ว่าคนอื่นคิดอย่างไรเกี่ยวกับพระเยซู แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ ความคิดเห็นของเราเองว่า พระเยซูทรงเป็นผู้ใดในชีวิตของเรา

– การเรียน การรับฟังจากผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดี แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลย คือ การมีประสบการณ์กับพระเยซูในชีวิตของเราแต่ละวัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s