แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.7:27 ) { คิดว่าเข้าใจถูก แต่ผิด }

แนวคิด :

  • ชาวเยรูซาเล็มคิดว่า พระเยซูไม่น่าจะเป็นพระคริสต์ เพราะพวกเขาเข้าใจว่า ถ้าพระองค์เป็นพระคริสต์ต้องไม่รู้ที่มา
  • แต่พวกเขารู้ว่าพระเยซู มาจากนาซาเร็ธ ดังนั้น จึงสรุปว่าพระองค์ไม่ใช่พระคริสต์
  • พวกยิวเชื่อว่า พระคริสต์จะเกิดที่เบธเลเฮ็ม(มธ. 2:5-6 , ยน. 7:42) แล้วจะซ่อนตัวไว้ จนถึงเวลาเหมาะสม จะปรากฏตัวขึ้นแบบไม่รู้ที่มา [ข้อมูลจาก Commentary and Critical Notes on the Bible ของ Adam Clarke’s]
  • ซึ่งเป็นการ​เข้าใจ​ผิด ​​พระคัมภีร์เดิม​ได้​​พยากรณ์​ถึง​พระคริสต์ ​ว่า​จะ​เติบโต​ขึ้น​ใน​แคว้น​นัฟทาลี​และ​แคว้น​เศบูลุน (อสย. ​9:1-2​) ซึ่งก็คือ แคว้นกาลิลีในสมัยของพระเยซูนั่นเอง
  • พวกเขาประเมินพระเยซูด้วย มุมมอง และ สติปัญญาของมนุษย์ จึงไม่อาจพบความจริง ไม่อาจรู้จักกับพระเยซูได้อย่างแท้จริง

การประยุกต์ใช้ :

– การรู้จักกับพระเจ้า เกิดจากประสบการณ์เมื่อเราเชื่อฟังพระคำของพระองค์ แล้วเราจะมีประสบการณ์ ได้รู้จักกับพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆ

– บ่อยครั้งการเชื่อฟังพระคำของพระเจ้า อาจดูขัดกับหลักการ ขัดกับความเข้าใจเดิมๆของเราอะไรบางอย่าง อย่ายอมให้สิ่งเหล่านั้นมาขัดขวางไม่ให้เราเชื่อฟังพระคำของพระองค์ได้

– ชาวเยรูซาเล็มยึดความเข้าใจผิดๆ พวกเขาจึงไม่อาจรู้จักพระองค์จริง

– พวกเขาคิดว่า พระคริสต์ต้องไม่รู้ที่มา ซึ่งนั่นเข้าใจผิด ยิ่งกว่านั้น เขารู้ว่าพระเยซูมาจากไหน นั่นก็ผิดอีก แท้จริงพวกเขาไม่รู้เลยว่า พระเยซูมาจากสรรค์

– ถึงแม้ว่าเรายังไม่เข้าใจ100%  แต่เราก็สามารถเชื่อฟัง100%ได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s