แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.7:28 ) { เข้าใจผิดคิดว่ารู้จัก }

แนวคิด :

– ขณะนั้น พระเยซูกำลังทรงสั่งสอนในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม และชาวเยรูซาเล็มกำลังคิดว่า พระองค์ไม่น่าจะเป็นพระคริสต์ เพราะพวกเขารู้จักที่มาของพระองค์ว่ามาจากนาซาเร็ธ

– พระเยซูจึงประกาศด้วยเสียงดัง ว่า  พวกท่านคิดว่า รู้จักเราแต่ความจริงพวกท่านยังไม่รู้จัก พวกท่านคิดว่ารู้ว่ามาจากไหน มาจากนาซาเร็ธ แต่ความจริงท่านไม่รู้ว่าเรามาจากไหนจริงๆ

– พระเยซูอธิบายว่า พระองค์มาจากพระบิดา และการมานี้พระองค์ไม่ได้มาโดยภารการ แต่มาโดยพระบิดาทรงใช้มา

– พระบิดาผู้สัตย์จริง ทรงรักษาคำสัญญาของพระองค์ในพระคัมภีร์เดิม จึงส่งพระเยซูมาเพื่อทำให้พระสัญญานั้นสำเร็จทางพระเยซู

– ส่วนพวกเขา อวดอ้างและคิดว่ารู้จักกับพระบิดา แต่ความจริงแล้วพวกเขาไม่รู้จักเอาเสียเลย

การประยุกต์ใช้ :

– ชาวเยรูซาเล็ม คิดว่า รู้จักพระเยซูดีแล้ว แต่พวกเขาไม่รู้อะไรเลย

– พวกเขาคิดว่า รู้จักบิดาแล้ว แต่พวกเขาไม่รู้จักเลย

– วันนี้ เรารู้จักกับพระเยซูจริงๆแล้วหรือยัง หรือว่าเราเพียงคิดไปเองว่าเรารู้จักพระองค์แล้ว

– ชาวเยรูซาเล็ม ไม่เชื่อและไม่ใส่ใจคำตรัสของพระเยซู พวกเขาจึงไม่รู้จักพระเยซูจริงๆ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่รู้จักพระบิดาด้วย เพราะพระเยซูมาสำแดงพระบิดา

– เราสามารถรู้จักกับพระเยซูได้ โดยการเอาใจใส่และเชื่อฟังพระคำของพระองค์ และโดยความเชื่อที่สำแดงออกเป็นการกระทำเหล่านั้น จะทำให้เรารู้จักกับพระเยซูในชีวิตประจำวันของเรา และจะรู้จักพระบิดาผ่านทางการรู้จักพระเยซูนั่นเอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s