แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.7:29 ) { รู้จักพระเจ้า }

แนวคิด :

– พระเยซูประกาศในพระวิหาร บอกกับผู้คนในเยรูซาเล็ม ว่า พวกเขาไม่รู้จักกับพระบิดา แต่พระเยซูทรงรู้จัก

– พระเยซูรู้จักพระบิดา ก็เพราะว่า พระเยซูมาจากพระบิดา พระองค์เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา ที่พระบิดาส่งมาเพื่อทำให้พระประสงค์ของพระองค์ที่ทรงสัญญาไว้สำเร็จ

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูเป็นผู้เดียวที่รู้จักพระบิดา

– พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ เราไม่อาจจะเข้าใจ หรือรู้จักกับพระเจ้าได้ด้วยกายเนื้อหนังของเรา

– แต่เพราะพระเยซูมาบังเกิดเป็นเนื้อหนัง เราจึงสามารถรู้จัก และเข้าใจพระเจ้าได้ ผ่านทางการรู้จักและเข้าใจพระลักษณะของพระเยซูเมื่อพระองค์อยู่ในโลกนี้

– การอ่านพระคำของพระเจ้า เพื่อให้รู้จักนิสัย มุมมอง และท่าทีของพระเยซู ต่อสิ่งต่างๆ จะทำให้เราเข้าใจพระเจ้าได้ว่า พระองค์ทรงมีพระลักษณะเช่นใด

– เราไม่มีทางรู้จักพระเจ้าผู้เป็นพระวิญญาณได้ แต่พระเยซูรู้จัก ดังนั้นเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเข้าในจิตใจ เราจึงสัมผัสและรู้จักกับพระเจ้าได้ และเมื่อเราอ่านแล้วทำตามถ้อยคำของพระเยซู เราจึงสามารถเข้าใจพระองค์ได้ โดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตภายในเรา

– มารู้จักกับพระเจ้ามากขึ้น โดยการให้พระองค์ครอบครองในหัวใจ แล้วอ่านและกระทำตามพระคำของพระองค์กันเถิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s